Pranešimas spaudai

Mirė prezidentas Tomas S. Monsonas

Sausio 2 d., būdamas 90-ies, mirė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (mormonų) prezidentas ir pranašas Tomas S. Monsonas. Tarnavęs Bažnyčios prezidentu nuo 2008 m. vasario prezidentas Monsonas paliko nepakartojamą gerų darbų ir tarnystės palikimą.

Bažnyčios prezidentas mirė savo namuose Solt Leik Sityje. Jo vietą užimsiantį asmenį Dvylikos Apaštalų kvorumas išrinks tik po Prezidento Monsono laidotuvių.

 

Daugiau kaip 16-ai milijonų Bažnyčios narių visame pasaulyje Prezidentas Monsonas rodė pavyzdį, kaip sekti Jėzumi Kristumi. Visą savo gyvenimą tarnaudamas Bažnyčioje svarbiose pareigose, jis taip pat nuolankiai tarnavo ir tūkstančiams pavienių žmonių jų namuose, ligoninėse ir slaugos centruose. „Niekada neleiskite, kad spręstina problema taptų svarbesnė už žmogų, kuriam reikia meilės,“ – mokė prezidentas Monsonas.

Jam tarnaujant prezidentu Bažnyčios narių visame pasaulyje skaičius išaugo nuo 13 iki 16 milijonų, buvo pastatytos arba pranešta, kad bus statomos dešimtys šventyklų įvairiose pasaulio vietose. 2012 m. spalį prezidentas Monsonas pranešė apie reikalaujamo misionierių amžiaus pasikeitimus, po kurių visame pasaulyje tarnaujančių ir milijonų žmonių gyvenimus keičiančių misionierių gretos padidėjo dešimtimis tūkstančių.

Savo gyvenimą prezidentas Monsonas pašventė tarnystei Bažnyčioje. 2008 m. vasarį, po prezidento Gordono B. Hinklio mirties, jis tapo 16-uoju Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentu. Prieš tai jis daugiau kaip 22 metus tarnavo Pirmojoje Prezidentūroje trijų Bažnyčios prezidentų patarėju.

„Nemanau, kad, atėjęs tarnauti į Pirmąją Prezidentūrą arba tapęs pranašu, Tomas S. Monsonas sulėtino savo tempą arba bent trupučiu pakeitė savo darbo rūpinantis kitais stilių ar modelį,“ – sakė Vyresnysis Džefris R. Holandas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo. – „Tai vis dar tas pats stilius ir modelis, kurį matėme visą jo gyvenimą.“

Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariu Tomas S. Monsonas buvo palaikytas 1963 m. spalio 4 d. ir, būdamas 36 metų amžiaus, 1963 m. spalio 10 d. įšventintas apaštalu. Nuo 1959 iki 1962 m. jis taip pat tarnavo Bažnyčios Kanados Misijos, įsikūrusios Toronte, Ontarijo provincijoje, prezidentu. Prieš tai jis tarnavo Templ Vjū kuolo Solt Leik Sityje, Jutos valst., prezidentūroje bei tam kuolui priklausančios Šeštosios-Septintosios apylinkės vyskupu.

Tomas S. Monsonas gimė Solt Leik Sityje 1927 metų rugpjūčio 21 dieną Dž. Spenserio ir Gledės Kondi Monsonų šeimoje. Jis lankė viešąsias Solt Leik Sičio mokyklas ir 1948 m., su pagyrimu baigęs Jutos universitetą, įgijo kvalifikaciją verslo vadybos srityje. Jutos universitete jis ruošė magistro darbą ir tarnavo Verslo vadybos fakulteto kolegijos nariu. Vėliau Brigamo Jango universitete jis gavo verslo administravimo magistro laipsnį. 1981 m. balandį Brigamo Jango universitetas jam suteikė teisės garbės daktaro laipsnį. 1996 m. birželį Solt Leiko bendruomenės koledžas suteikė jam humanitarinės literatūros mokslų garbės daktaro laipsnį, o 2007 metų gegužę Jutos universitete jis gavo verslo garbės daktaro laipsnį.

Prieš II Pasaulinio karo pabaigą Prezidentas Monsonas tarnavo Jungtinių Valstijų laivyne. 1948 m. spalio 7 d. Solt Leiko šventykloje jis susituokė su Frense Beverli Džonson. Jiedu susilaukė trijų vaikų, aštuonių vaikaičių ir 13 provaikaičių. Frensė Monson mirė 2013 m. gegužės 20 d. Vėliau apie jos mirtį prezidentas Monsonas sakė: „Ji buvo mano viso gyvenimo meilė, mano patikima ir artimiausia draugė. Pasakymas, kad jos ilgiuosi, tikrai neperteikia tikrųjų mano jausmų.“

Per savo karjerą Prezidentas Monsonas pasižymėjo spaudos ir leidybos srityse. 1948 m. jis pradėjo dirbti Deseret News, kur ėjo to paties pavadinimo laikraščio reklamos padalinio ir Laikraščių agentūros korporacijos vadovo pareigas. Vėliau jis buvo paskirtas „Deseret News Press“, vienos didžiausių komercinių spaustuvių Vakaruose, pardavimų vadovu ir pakilo iki generalinio direktoriaus pareigų, kurias išlaikė iki paskyrimo į Dvylikos Kvorumą 1963 metais. Daugelį metų jis tarnavo „Deseret News Publishing Co“ valdybos nariu. Prezidentas Monsonas yra buvęs „Printing Industry of Utah“ (Jutos spaudos asociacijos) prezidentu ir „Printing Industries of America“ (Amerikos spaudos asociacijos) valdybos nariu.

Nuo 1969 m. Prezidentas Monsonas tarnavo Amerikos Nacionalinės skautų vykdomosios valdybos nariu.

Prezidentas Monsonas buvo „Utah Association of Sales Executives“ (Jutos prekybos vadovų asociacijos), „Salt Lake Advertising Club“ (Solt Leiko reklamos klubo) ir „Salt Lake Exchange Club“ (Solt Leiko mainų klubo) narys.

Daug metų Prezidentas Monsonas tarnavo „Utah State Board of Regents“ (Jutos regentų valdyboje), organizacijoje, kuri vadovauja Jutos švietimo sistemai. Jis taip pat tarnavo buvusių Jutos universiteto studentų asociacijos pareigūnu.

1981 m. gruodį Prezidentas Monsonas prezidento Ronaldo Reigano buvo paskirtas tarnauti prezidentinėje Privataus sektoriaus iniciatyvinėje darbo grupėje. Šiose pareigose jis tarnavo iki 1982 m. gruodžio, kada ši darbo grupė pabaigė savo veiklą.

1966 m. Prezidentui Monsonui buvo suteiktas „Utah’s Distinguished Alumnus“ (Pasižymėjusių buvusių Jutos universitetų studentų) apdovanojimas. Jis taip pat yra gavęs Boy Scouts of America (Amerikos skautų) „Sidabrinio bebro“ apdovanojimą (1971 m.), prestižinį „Sidabrinio bizono“ apdovanojimą (1978 m.) ir aukščiausią tarptautinį skautų apdovanojimą „Bronzinis vilkas“ (1993 m.). 1997 m. jis gavo nacionalinės Jutos gvardijos „Minuteman“ (Aktyvaus veikėjo) apdovanojimą bei Brigamo Jango universiteto „Exemplary Manhood“ (Pavyzdinio vyriškumo) apdovanojimą. 1998 m. jiedu su seserimi Monson Šv. Juozapo Vilos labdaros seserų buvo apdovanoti „Continuum of Caring Humanitarian Award“ (Nepaliaujamo rūpinimosi) humanitariniu apdovanojimu.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.