Pranešimas spaudai

Mirė Prezidentas Boidas K. Pakeris

2015 m. liepos 3 d. dėl amžiaus pablogėjus sveikatai mirė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentas Boidas K. Pakeris. Jam buvo 90 metų.

Prezidentas Pakeris Dvylikos Apaštalų Kvorumo Prezidentu tarnavo nuo 2008 m. vasario 3 d. iki pat mirties. Prieš tai, nuo 1994 m. birželio 5 d., jis tarnavo veikiančiuoju Dvylikos Kvorumo prezidentu. 1970 m. balandžio 9 d. jis buvo įšventintas apaštalu ir vienu iš Bažnyčios vyriausiųjų įgaliotinių pratarnavo daugiau kaip 50 metų.

Dešimtmečius Prezidentas Pakeris skelbė Jėzaus Kristaus Evangeliją ir suvaidino labai svarbų vaidmenį prižiūrint pasaulinės Bažnyčios, turinčios virš 15 milijonų narių, augimą ir stiprinimą.

„Jo mokytos pamokos įsišaknijo žmonių širdyse ir mintyse“, – sakė Prezidento Pakerio sūnus, Septyniasdešimties kvorumo narys, vyresnysis Alanas Pakeris.

Drauge su kitais Bažnyčios vadovais ir Raštus tyrinėjančiais mokslininkais Prezidentas Pakeris tarnavo komitete, 1979 ir 1981 m. parengusiame naujos redakcijos PDŠ Raštus. Naujos redakcijos Raštai pasižymėjo tokiomis priemonėmis ir apipavidalinimu, kurie nariams žymiai palengvino jų studijavimą. Apie šį projektą Prezidentas Pakeris sakė: „Einant metams, šie Raštai išaugins ištikimų krikščionių, pažįstančių Viešpatį Jėzų Kristų ir pasirengusių paklusti Jo valiai, kartas.“ Jis tęsė: „Šie keturi Raštų tomai sudaro išsamiausią, kada nors pasaulio istorijoje Raštuose surinktą informacijos apie Jėzaus Kristaus misiją ir mokymus rinkinį.“

2014 m. Bažnyčios visuotinės konferencijos metu Prezidentas Pakeris pareiškė: „Po visų savo gyvenimo metų, mokymų ir tarnystės, po visų milijonų aplink pasaulį nukeliautų kilometrų, po viso, ką patyriau, norėčiau pasidalinti viena didžia tiesa. Tai yra mano liudijimas apie Gelbėtoją Jėzų Kristų.“

Prezidentas Pakeris gimė 1924 m. rugsėjo 10 d. Brigam Sityje, Jutos valst. Antrojo pasaulinio karo metu jis tarnavo bombonešio pilotu Ramiojo Vandenyno fronte. Prezidentas Pakeris, pedagogas pagal profesiją, savo karjeros metu tarnavo Bažnyčios seminarijų ir religijos institutų vadovu ir Brigamo Jango universiteto administracinės tarybos nariu.

Prezidentas Pakeris studijavo Vėberio koledže, o vėliau Jutos valstijos universitete įgijo tiksliųjų mokslų bakalauro ir magistro laipsnius. Brigamo Jango universitete jis įgijo švietimo administravimo daktaro laipsnį.

Bažnyčios nariai labai gerbė jį, kaip Evangelijos principų žinovą ir mokytoją. Jis mokė: „Evangelijos doktrinų studijavimas pakeis elgesį greičiau nei elgesio studijavimas.“

Prezidentas Pakeris buvo garsus kaip bebaimis Jėzaus Kristaus Evangelijos gynėjas, drąsiai kalbantis apie Bažnyčios doktrinas ir mokymus. „Jis turėjo stiprų liudijimą apie Evangeliją, įgimtą meilę Gelbėtojui, patiems žmonėms ir troško dalintis su jais tuo, kas svarbu, – sakė vyresnysis Alanas Pakeris. – Todėl manau, kad, žinodamas šiuos dalykus, jis jautė pareigą juos perduoti, jais dalintis ir jų mokyti.“ 

Per savo gyvenimą jis parašė daug knygų ir tapo pripažintu dailininku. 

Nepaisant didelio krūvio Bažnyčioje užimamose pareigose, šeima Prezidentui Pakeriui buvo svarbiausia. Neseniai jo sūnus Alanas pasakė, kad namuose jis pasinaudodavo kiekviena galimybe mokyti. „Jis vis dar yra tėvas, ir tai svarbiausias jo prioritetas.“ Jis paliko žmoną Doną ir 10 judviejų vaikų. 

Kai bus žinoma, Bažnyčia paskelbs apie suplanuotas laidotuves. Kas bus pašauktas užimti Prezidento Pakerio vietą Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorume ir kada apie tai bus pranešta, dar nėra žinoma.

Reportažas anglų kalba:

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.