Tema

Krikštas už mirusiuosius

Krikšto už mirusiuosius doktrina yra minima Naujajame Testamente (žr. 1 Korintiečiams 15:29), bet doktrinos pagrindu tapo per Džozefą Smitą gautas pastarųjų dienų apreiškimas. Bažnyčios narys, kaip mirusio asmens – dažniausiai savo paties protėvio – vikarinis tarpininkas, gali būti pakrikštytas už tą mirusįjį asmenį. Pagal pastarųjų dienų šventųjų tikėjimą žmogus pomirtiniame gyvenime išlaiko teisę priimti sprendimus, o krikšto priėmimas atveria jam kelią į besitęsiantį progresą. Krikštai už mirusiuosius atliekami tik šventyklose.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.