Naujienos

Pirmoji Prezidentūra pranešė apie naują internetinę maldų šventykloje sąrašų sistemą

Nauja sistema leidžia Bažnyčios nariams nusiųsti asmenų, kuriems reikia pagalbos, vardus tiesiai į šventyklą, kur tuos vardus bus galima įtraukti į tikinčiųjų maldas

Šventykla
null
Įprasta, kad dauguma tikinčiųjų meldžiasi už artimuosius jiems susidūrus su liga, negandomis ar kitais iššūkiais. Daugelis religijų laikosi tradicijos kartu melstis už turinčius specifinių poreikių. Raštuose minima daugybė pavyzdžių, kai Jėzus Kristus meldėsi drauge su kitais ir aplinkinius ragino tai daryti.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje tai taip pat praktikuojama. Nariai kviečiami sunkumus patiriančių artimųjų vardus dėti į taip vadinamus šventyklos „maldų sąrašus“. Tada nariai drauge sutelkia savo tikėjimą prašydami Dangiškojo Tėvo palaiminti tuos asmenis, kurių vardai yra maldų sąrašuose.

Pirmoji Prezidentūra pranešė, kad sukurta internetinė sistema, leidžianti nariams šventyklai siųsti šeimos narių ir draugų vardus, kad jie būtų įtraukti į maldų sąrašą. Prašymus įtraukti vardą į maldų šventykloje sąrašą dabar galima pateikti apsilankius bet kurios šventyklos informaciniame puslapyje ir spustelėjus maldų sąrašo nuorodą „Prayer roll“. Prašymus taip pat galima pateikti programėlės „Member Tools“ skyriuje „Šventykla“ („Android“ nuo 2020 m. rugpjūčio 25 d. ir „iOS“ rugsėjo 1 d.). Įrašyti vardai bus nusiųsti į tą šventyklą (arba į artimiausią veikiančią šventyklą, jei ta šventykla uždaryta).

 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.