Naujienos

Ieškote vilties? 2020 m. spalio visuotinės konferencijos dėmesio centre bus tiesa ir įkvėpimas

    

Daugelis žmonių visame pasaulyje klaupiasi ant kelių, kai reikia paskutinės vilties, kai nėra į ką daugiau kreiptis.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariams pirmieji balandžio ir spalio savaitgaliai yra maldos ir vilties šventės. Tai vadinama visuotine konferencija. Kita vyks 2020 m. spalio 3–4 dienomis (rašo su vertimu į lietuvių kalbą peržiūra vyks spalio 10–11 dienomis). Pastarųjų dienų šventieji iš daugiau nei 50-ies tautų (mūsų yra apie 16 milijonų) ją žiūrės arba klausysis daugybe kalbų per televiziją, radiją ar internetu. Taip jūs galite ją žiūrėti arba jos klausytis ChurchofJesusChrist.org svetainėje.

Bažnyčios vadovai praleidžia nesuskaičiuojamas valandas, vesdami šiuos susirinkimus, dažnai melsdamiesi ant kelių, ruošdami vilties ir padrąsinimo kalbas – paremtas Jėzaus Kristaus Evangelija. Jų pamokslai, kaip ir graži Tabernakulio choro ir Šventyklos aikštės orkestro muzika, skirti visam pasauliui. Rinksimės prie kompiuterių, radijo, išmaniųjų telefonų ar televizorių ir klausysimės, nes tikime, kad mus ves Dievas. Tikime, kad Jis kalbės tiesą skirtingais būdais kiekvienam, kuris žiūrės ir klausysis, nesvarbu, ar tai būtų pastarųjų dienų šventasis ar ne.

„Išbandymų metu mažai kas taip nuramina ir paguodžia kaip tiesa, – kovo 28 d. sakė Bažnyčios prezidentas ir pranašas Raselas M. Nelsonas. – Niūrioje neramaus pasaulio tamsoje Jėzaus Kristaus šviesa šviečia vis ryškiau. Jis gali pasakyti tiesą mūsų širdžiai ir protui, kai ieškome Jo ir mokomės Jį išgirsti.“

Šie metai yra išskirtiniai. Pažymime 200 metų sukaktį, kai Džozefas Smitas, taip pat atsiklaupęs, ištarė savo pirmąją maldą Palmyroje, Niujorke. Kaip ir daugelį šiandien, Džozefą slėgė asmeniniai rūpesčiai. Jis buvo didžiai susirūpinęs savo siela ir išganymu. Jis taip pat norėjo sužinoti, kuri bažnyčia buvo Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Tos maldos rezultatai jį tikrai pakeitė. Pasirodė Dangiškasis Tėvas ir Jo Sūnus Jėzus Kristus. Rodydamas į Savo mylimą Sūnų, paaugliui Džozefui Tėvas paliepė: „Jo klausyk!“ Taip prasidėjo didžiulis darbas, davęs mums, be daugelio kitų dalykų, Mormono Knygą ir naują bažnyčią, kuri dabar yra pasaulinė tikinčiųjų šeima, vadinama Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia.

Džozefo malda gali būti pavyzdys pasauliui. Pastarųjų dienų šventieji tiki nuolatiniu dangišku apreiškimu. Visuotinės konferencijos tai vienas iš būdų, kuriais stengiamės išgirsti Dievo kalbą. Kaip ir kiti, mes žinome, kad nežinome visų atsakymų. Tamsos ir netikrumo metu visi Dievo vaikai trokšta šviesos ir aiškumo. Šis troškimas ne be priežasties. Mūsų sieloms reikia šviesos ir tiesos peno taip, kaip mūsų kūnams tinkamo maitinimosi. Be šio dvasinio peno nesunku pamiršti, kad Dievas myli kiekvieną šios planetos žmogų.

Dievas kiekvieną dieną kalba su mumis įvairiausiais būdais. Mūsų patiriami sunkumai, kad ir kokie tragiški ir širdį draskantys kartais jie būtų, gali padėti mums geriau įsiklausyti į Jo balsą. Jis mus labai myli, bet gyvenime mes esame linkę kietai miegoti. Mus reikia pažadinti.

Visuomenei prieinama daug tiesos ir šviesos šaltinių. Turėtume vertinti juos visus. Nesvarbu, kokiai religinei organizacijai priklausote (ar nepriklausote jokiai), kviečiame 2020 m. spalio mėnesio Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios visuotinę konferenciją įtraukti į savo vilties ir taikos paieškas šiais neramiais laikais. Daugiausia dėmesio bus skiriama tiesos ir įkvėpimo žinioms. Kas to nenorėtų?

Kai garbiname kartu, gydančioji Šventosios Dvasios jėga gali suteikti drąsos ir optimizmo, kurių mums reikia, kad žengtume į priekį su viltimi.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.