Naujienos

Bažnyčia pateikia papildomas gaires dėl kassavaitinių pamaldų per COVID-19 pandemiją

Kassavaitiniai garbinimo susirinkimai gali būti atnaujinti gavus Rytų Europos krašto prezidentūros leidimą

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra atnaujino gaires padėsiančias Bažnyčios vadovams ir nariams visame pasaulyje saugiai didinti dalyvavimą garbinimo susirinkimuose ir kituose renginiuose esant COVID-19 pandemijai.

Krašto prezidentūroms, vadovaujant Pirmajai Prezidentūrai ir Dvylikos Apaštalų Kvorumui, pavesta savo kraštuose patvirtinti susirinkimus ir renginius. Pirmosios Prezidentūros laiške minima, kad nuo 2020 m. lapkričio kuolo konferencijos gali vykti arba virtualioje erdvėje, arba būti suplanuotos taip, kad būtų užtikrintas saugus socialinis atstumas. Laiško priede rašoma, kad atsižvelgiant į vietines aplinkybes kassavaitiniai garbinimo susirinkimai gali prasidėti jau dabar.

Priede rašoma: „Sunkiais laikais Jėzaus Kristaus mokiniai toliau seka Juo dalyvaudami Jo vykdomame išgelbėjimo ir išaukštinimo darbe.“ Šis darbas vyksta visomis aplinkybėmis. Kadangi vietinės aplinkybės skiriasi, priede minimi keturi svarbiausi principai, padėsiantys vietiniams vadovams ir nariams kaip įmanoma geriau tarnauti Bažnyčioje. Šie principai ir jų taikymas aprašyti toliau.

Pirmoji Prezidentūra rašė: „Esame dėkingi už jūsų įkvepiančios tarnystės ir į namus orientuotų ir Bažnyčios palaikomų pastangų pavyzdžius, dėl kurių Viešpaties darbas gali judėti pirmyn dabartinėmis sąlygomis.“

  • Atminkite narių vardus ir maitinkite narius dvasiškai (žr. Moronio 6:4–5)

Tiek suaugusiųjų, tiek jaunimo prezidentūrų bei tarybų susirinkimai, atsižvelgiant į vietines aplinkybes, gali vykti arba virtualioje erdvėje, arba gyvai, laikantis saugumo reikalavimų.

  • Stiprinkite narius ir padėkite jiems nešti jų naštas (žr. Mozijo 18:1–11; Doktrinos ir Sandorų 20:47, 59)

Vadovai gali ir toliau tarnauti bei vesti tarnavimo pokalbius su savo padalinių nariais. Pasitelkiant saugias praktikas ir vadovaujant vyskupui jie taip pat gali reguliariai dalyti sakramentą namuose narių, kurie nori priimti sakramentą.

  • Pakylėkite vieni kitus ir stiprinkite vienybę organizuodami renginius (žr. Mozijo 18:21; Doktrinos ir Sandorų 121:9)

Jaunimo susirinkimai, renginiai ir tarnystės projektai, atsižvelgiant į vietines aplinkybes, gali būti rengiami arba virtualioje erdvėje, arba gyvai, laikantis saugumo reikalavimų. Jie gali būti rengiami sekmadieniais arba kitomis dienomis. Vadovai raginami padėti jaunimui kurti tarpusavio ryšius ir augti dalyvaujant programoje „Vaikai ir jaunimas“. Turintieji mažų vaikų gali ir toliau naudotis Bažnyčios priemonėmis pradinukų amžiaus vaikams.

  • Dažnai surinkite narius kartu, kad galėtumėte pasninkauti, melstis ir kalbėtis apie savo sielų gerovę (žr. Almos 6:6; Moronio 6:6)

Atsižvelgiant į vietines aplinkybes ir prižiūrint vyskupui kassavaitiniai sakramento susirinkimai gali vykti arba virtualioje erdvėje, arba gyvai, laikantis saugumo reikalavimų, arba ir gyvai, ir virtualiai. Tokių transliacijų nereikėtų įrašinėti. Vadovai taip pat turėtų palaikyti pastarųjų dienų šventuosius, kuriems ir toliau tenka garbinti namuose.

Kadangi per transliacijas jas žiūrintieji negali priimti sakramento, vadovai raginami planuoti transliacijas be pauzių. Tai įgyvendinama transliacijas pradedant prieš arba po sakramento apeigų.

Bažnyčios vadovai nori, kad kuo daugiau pastarųjų dienų šventųjų turėtų galimybę Viešpaties vakarienės sakramentą priimti gyvai ir iš kunigystę turinčio įgalioto asmens.

Skaitykite Rytų Ruropos krašto prezidentūros laišką, Pirmosios Prezidentūros kreipimąsi „Saugus dalyvavimas Bažnyčios susirinkimuose ir renginiuose“ ir dokumentą „Administravimo principai sunkmečiu“ (PDF).

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.