Tema

Gerovė ir savarankiškumas

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios gerovės programos tikslas – rūpintis remtinais asmenimis, tuo pačiu mokant principų, leidžiančių jiems tapti savarankiškiems ir išlaikyti savigarbą. Ši programa taip pat leidžia kitiems Bažnyčios nariams tarnauti– vykdyti Jėzaus Kristaus duotą įsakymą pamaitinti alkstantį, pagirdyti ištroškusį, priglausti pakeleivį ir aplankyti ligonį.

Netrukus po Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios įkūrimo 1830 metais, jos vadovai įrengė vyskupo sandėlius, vietas, kuriose buvo laikomi ir remtiniems nariams dalinami grūdai ir kiti narių savanoriškai paaukoti produktai. 1936 metų balandį Bažnyčia oficialiai suorganizavo gerovės programą, kad padėtų Bažnyčios nariams, kenčiantiems nuo alinančio Didžiosios depresijos poveikio. Šiandien gerovės programa išplito po visus pasaulio kraštus ir padeda įvairių tikėjimų žmonėms.

  • Lėšas gerovės programai aukoja Bažnyčios nariai. Vieną mėnesio sekmadienį Bažnyčios nariai praleidžia du valgymus, o pinigus, kurie būtų išleisti maistui, atiduoda Bažnyčiai.
  • Remtinus asmenis atrenka vietinės bendruomenės vadovas (vyskupas) padedamas Paramos bendrijos prezidentės – moters iš tos pačios bendruomenės, tarnaujančios moterų organizacijos vadove. Bendruomenės narių skaičius neviršija kelių šimtų, ir todėl vietiniai vadovai gali pažinti savo bendruomenės žmones.
  • Kai kuriose vietose, kur yra didelė Bažnyčios narių koncentracija, prireikia didelių gerovės programos pastatų. Daugiausia tokių pastatų yra Gerovės aikštėje šalia Vyriausiosios Bažnyčios valdybos Solt Leik Sityje, Jutos valst. Aikštėje stovi šie pastatai – konservų fabrikas, pieno perdirbimo gamykla, vyskupo sandėlis, naudotų daiktų parduotuvė, įsidarbinimo centras ir kviečių bei kitų grūdų saugojimo bokštai.
  • Vyskupo sandėlis dažnai vadinamas prekybos centru be kasų. Maistas ir namų apyvokos priemonės teikiamos tiems, kurie neturi jiems lėšų ir parodo savo vyskupo pasirašytą raštišką užsakymą. Pagal galimybes prekių gavėjai už tai, ką gauna, gali atidirbti. Visame pasaulyje yra 129 vyskupo sandėliai.
  • Įsidarbinimo pagalbos centrai –tai vietos, kuriose žmonės gali mokytis profesijos, tobulinti gyvenimo aprašymus ir ieškoti darbo vietų. Visame pasaulyje yra 259 tokie centrai.
  • Deseret Industries – tai ne pelno organizacija, veikianti kaip darbinio mokymo įstaiga ir valdanti naudotų daiktų parduotuves. Naudotų daiktų parduotuvės yra visiems prieinamos.
  • LDS Family Services (PDŠ šeimos tarnyba) tai privati pelno nesiekianti organizacija, teikianti konsultacijas, įvaikinimo paslaugas, pagalbą kenčiantiems nuo žalingų įpročių ir pagalbą išgyvenantiems socialinius, emocinius ir dvasinius sunkumus.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.