Pranešimas spaudai

Bažnyčia paskelbia apie kitokį Evangelijos mokymo namuose ir Bažnyčioje santykį

Pakeitimai sekmadieninių susirinkimų grafike nuo 2019 m. sausio

Raselas M. Nelsonas, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas, 188-ąją pusmetinę visuotinę konferenciją pradėjo pranešdamas apie „kitokį Evangelijos mokymo namuose ir Bažnyčioje santykį.“ Tai susiję su siekiu “stiprinti šeimas ir pavienius asmenis į namus orientuotą ir Bažnyčios palaikomą planą mokyti doktrinos, stiprinti tikėjimą ir skatinti asmeninį garbinimą, – sakė jis. –  „Mes, kaip pastarųjų dienų šventieji, bažnyčią suvokėme kaip kažką tokio, kas vyksta mūsų susirinkimų namuose, palaikomą to, kas vyksta mūsų namuose, – tęsė jis. – Tai reikia pakeisti. Atėjo laikas į namus orientuotai Bažnyčiai, palaikomai to, kas vyksta mūsų skyriaus, apylinkės ar kuolo pastatuose.“

 

Šeštadienio rytą, iš karto po prezidento Nelsono kalbos, į pasaulinę auditoriją kreipėsi vyresnysis Kventinas L. Kukas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo ir paaiškino apie būsimus pakeitimus.

„Sekmadieninis susirinkimų tvarkaraštis nuo 2019 m. sausio bus pakeistas taip, – sakė vyresnysis Kukas. – Sekmadieniniai Bažnyčios susirinkimai susidės iš kiekvieną sekmadienį vyksiančio 60 minučių trukmės sakramento susirinkimo, kurio metu bus telkiamasi į Gelbėtoją, sakramento apeigas ir dvasines žinias. Po pertraukos, Bažnyčios nariai dalyvaus 50 minučių trukmės pamokose, kurios kiekvieną mėnesio sekmadienį vyks tokia tvarka: pirmąjį ir trečiąjį sekmadieniais vyks sekmadieninė mokykla; antrąjį ir ketvirtąjį sekmadieniais vyks kunigystės kvorumų, Paramos bendrijos ir Merginų organizacijos susirinkimai; Penktojo sekmadienio susirinkimus ves vyskupija. Pradinukų pamokos vyks kiekvieną sekmadienį per tuos pačius 50 minučių trukmės susirinkimus. Pamokų metu bus dainuojama ir mokoma pamokėlių.“

Su šiais ir kitais pastaraisiais pokyčiais susiję keturi tikslai ir palaiminimai:

  • Gilėjantis atsivertimas į Dangiškąjį Tėvą ir Viešpatį Jėzų Kristų bei tikėjimo Jais stiprinimas; pavienių asmenų ir šeimų stiprinimas per į namus orientuotą ir Bažnyčios palaikomą mokymo programą, prisidedančią prie džiaugsmingo gyvenimo Evangelijoje; Šabo dienos šventimas su didesniu dėmesiu į sakramento apeigas; pagalba visiems Dangiškojo Tėvo vaikams abiejose uždangos pusėse per misionierišką darbą bei apeigų atlikimą, sandorų sudarymą ir palaiminimų gavimą šventykloje.

Papildomos priemonės ir Pirmosios Prezidentūros laiškas, kuriame aprašomi pakeitimai buvo išsiųstas vietiniams Bažnyčios vadovams daugiau nei 30 000 bendruomenių visame pasaulyje.

Laiško priede atsakoma į 12 klausimų, įskaitant:

  • Kaip praturtinsime Evangelijos mokymąsi ir gyvenimą pagal ją namuose ir asmeniniame gyvenime? Kaip vyksta sakramento susirinkimas? Koks tais pačiais susirinkimų namais besidalijančių apylinkių ir skyrių sekmadieninių susirinkimų tvarkaraštis? Ar sekmadienį bažnyčioje rengiami papildomi užsiėmimai?

Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas įsitikinę, kad pastarųjų dienų šventieji „bus ypatingai palaiminti“ šiuo pakeitimu, sakė vyresnysis Kukas. – „Sekmadienis gali būti Evangelijos mokymosi ir mokymo diena bažnyčioje ir namuose. Kai pavieniai asmenys ir šeimos dalyvaus šeimos pasitarimuose, šeimos istorijos darbe, tarnavime, asmeniniame garbinime ir džiugiai su šeima leis laiką, Šabo diena tikrai taps žavesio diena.“

Esamas Bažnyčios susirinkimų formatas, kai sekmadieniniai garbinimo susirinkimai vyksta tris valandas, buvo pradėtas 1980 m. Prieš tai Bažnyčios susirinkimai buvo išskaidyti per šabo dieną ir likusias savaitės dienas.

Nuo 2019 m. sausio mėnesio vaikai, jaunimas ir suaugusieji pradės naudoti naują mokymo programą „Ateik ir sek paskui mane“ – pavieniams asmenims ir šeimoms, kurią 47 kalbomis galima rasti tinklalapyje sekpaskuimane.lds.org ir programėlėje Evangelijos biblioteka.

Daugiau informacijos ir priemonių susijusių su šiandienos pranešimu rasite internete adresu sabbath.lds.org.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.