Pranešimas spaudai

Prezidentas Nelsonas pabrėžia Jėzaus Kristaus vardo svarbą Bažnyčios pavadinime: „Tai Jo Bažnyčia“

    Beveik prieš du mėnesius savo pareiškime apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios pavadinimą prezidentas Raselas M. Nelsonas paaiškino, kodėl svarbu vartoti pilną Bažnyčios pavadinimą.

Kalbėdamas 2018 m. spalio visuotinės konferencijos sekmadienio rytinėje sesijoje jis citavo 1838 m. Raštų eilutę, kurioje pats Jėzus Kristus pasako, kaip vadinsis Jo Bažnyčia: „Nes taip mano bažnyčia bus pavadinta paskutinėmis dienomis, būtent Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia.“

„Dauguma pasaulio Viešpaties Bažnyčią dabar žino kaip „Mormonų Bažnyčią“. Bet mes, kaip Viešpaties Bažnyčios nariai, žinome, kas jai vadovauja – pats Jėzus Kristus“, – sakė prezidentas Nelsonas. „Apgailestaudamas suvokiu, kad atkurtojoje Viešpaties Bažnyčioje nesąmoningai leidomės vadinami kitais vardais, išstumiančiais šventą Jėzaus Kristaus vardą!“

Turime tokias pravardes: „PDŠ Bažnyčia“, „Mormonų Bažnyčia“ ir „Pastarųjų Dienų Šventųjų Bažnyčia“. Visuose šiuose pavadinimuose, anot prezidento Nelsono, „akivaizdus […] trūkumas yra tai, kad jame nėra Gelbėtojo vardo. […] Pašalindami Gelbėtojo vardą, mes nepastebimai pašaliname viską, ką Jėzus Kristus padarė dėl mūsų – netgi Jo Apmokėjimą“.

Manantiems, kad neišmintinga arba nerealistiška tikėtis, kad Bažnyčios pavadinimas bus vartojamas teisingai, prezidentas Nelsonas sakė: „Jei tai būtų diskusija apie žmonių įkurtos organizacijos ženklą, tie argumentai galėtų nugalėti. Bet šiuo svarbiu klausimu mes žvelgiame į Tą, kurio Bažnyčia tai yra, ir pripažįstame, kad Viešpaties keliai yra ne žmogaus keliai ir niekada tokie nebus.“

Prezidentas Nelsonas sakė, kad pastarųjų dienų šventieji turi žvelgti į priekį ir atminti, kad Dievas padės Bažnyčiai vartoti teisingą jos pavadinimą.

„Jei būsime kantrūs ir gerai darysime savo dalį, Viešpats vadovaus mums vykdant šią svarbią užduotį, – sakė jis. – Turėtume būti mandagūs ir kantrūs, stengdamiesi ištaisyti šias klaidas. Atsakinga medija supratingai atsilieps į mūsų prašymą.“

Prezidentas Nelsonas sakė suprantantis, kad kai kurie ir toliau Bažnyčią vadins kitais pavadinimais. Tačiau „būtų nesąžininga piktintis, kad didžioji pasaulio dalis vadina Bažnyčią ir jos narius neteisingai, jei patys taip elgiamės“.

Prezidentas Nelsonas pabrėžė, kad „tai nėra pavadinimo keitimas. Tai nėra ženklo keitimas. Tai nėra kosmetinis keitimas. Tai nėra užgaida. Ir tai nėra nereikšminga. Tai yra pataisymas. Tai yra Viešpaties įsakymas“.

Jis sakė, kad kiekvieno pastarųjų dienų šventojo pastangos vartoti teisingą Bažnyčios pavadinimą duos gausių vaisių ateityje.

„Jei darysime viską, ką galime, kad įtvirtintume teisingą Viešpaties Bažnyčios pavadinimą, Tas, kurio tai Bažnyčia, išlies savo galią ir tokias palaimas ant pastarųjų dienų šventųjų galvų, kokių dar nematėme, – sakė prezidentas Nelsonas. – Turėsime Dievo pažinimą ir galią, padėsiančius mums nešti sugrąžintosios Jėzaus Kristaus Evangelijos palaimas kiekvienai tautai, giminei, liežuviui ir liaudžiai bei paruošti pasaulį antrajam Viešpaties sugrįžimui.“

Žr. Stiliaus reikalavimai rašant Bažnyčios pavadinimą.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.