Naujienos

184-oji metinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios visuotinė konferencija.

2014 m. balandžio 5–6 d. Solt Leik Sityje, Jutos valst. vyks 184-oji metinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (mormonų) visuotinė konferencija.

Kaip priimta, ši konferencija vyksta kasmet pirmąjį balandžio savaitgalį.

Joje ir pusmetinėje spalio konferencijoje renkasi Bažnyčios nariai iš viso pasaulio.

Konferencijos metu Bažnyčios vadovai kalba nariams, perteikdami Jėzaus Kristaus Evangelijos žinią, kuri stiprina jų tikėjimą ir liudijimą.

Palydovinių transliacijų 83 kalbomis į daugiau kaip 6 000 Bažnyčios pastatų dėka visuotinę konferenciją pasieks milijonai.

Be pranašo, apaštalų ir kitų Bažnyčios vadovų kalbų konferencijoje giedos Tabernakulio choras.

Nuo 2001 metų panašios konferencijos ir kiti svarbūs renginiai vyksta Konferencijų centre, talpinančiame 21 000 žiūrovų.

Bažnyčios nariai kviečiami visuotines sesijas klausyti per radiją, ar žiūrėti televizijos, palydovines ir interneto transliacijas LDS.org svetainėje, taip pat ir vietiniuose Bažnyčios susirinkimų namuose.

Ten, kur atstumai nedideli, turintieji kunigystę yra kviečiami rinktis vietiniuose Bažnyčios susirinkimų namuose žiūrėti kunigijos sesiją.

Žiūrėti taip pat kviečiami ir kitų denominacijų atstovai.

Vietiniai vadovai gali keisti įprastų Bažnyčios susirinkimų laiką ir, jei tinkama, keisti jų eiliškumą, kad Bažnyčios nariams būtų suteikta galimybė klausytis visuotinės konferencijos per radiją ar žiūrėti televizijos, palydovinę arba interneto transliaciją.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.