Tema

Šeima

  • Vieningos šeimos, gyvenančios ir augančios amžinai, koncepcija yra pastarųjų dienų šventųjų doktrinos branduolys. Šeimose, vadovaujamose tėvo ir motinos, vaikai išsiugdo tokias dorybes kaip meilė, pasitikėjimas, ištikimybė, bendradarbiavimas ir tarnavimas.
  • Pagal Bažnyčios doktriną, santuoka, atlikta vienoje iš Bažnyčios šventyklų, nesibaigia po mirties, jei sutuoktiniai išlieka ištikimi įžadams, duotiems šventykloje. Šeimos santykiai tęsiasi anapus, o atskiri šeimos nariai gali tobulėti amžinybėje.
  • 1995 m. Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas — dvi aukščiausios Bažnyčią valdančios institucijos – išleido pareiškimą, paaiškinantį dievišką šeimos prigimtį ir tai, kaip turi būti elgiamasi ir kaip turi būti rūpinamasi santykiais šeimose. (Skaitykite „Šeima. Pareiškimas pasauliui“)
  • 1915 m. Bažnyčia įsteigė programą, raginančią tėvus susirinkti kartu su visa šeima vieną kartą per savaitę šeimai skirtam vakarui. Šeimos namų vakaras – tai laikas, kai tėvai gali mokyti savo vaikus Evangelijos principų. Įprastas šeimos namų vakaras susideda iš maldos, giesmės, trumpos pamokos ir užkandžių. Pamokas praveda tėvai ir kartais vaikai.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.