Pranešimai spaudai

Vyresnysis Renlandas taria padrąsinančius žodžius šventiesiems Lietuvoje

2024 m. gegužės 23 d. vyresnysis Deilas G. Renlandas su žmona Rūta L. Renland lankėsi Vilniuje. Juos lydėjo vyresnysis Alanas T. Filipsas iš Šiaurės Europos krašto prezidentūros. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Vilniaus maldos namuose susirinkę žmonės jaudinosi. Visi nekantriai laukė susitikimo labai pakilioje...

Vilniuje įvyko šventyklos ir giminės istorijos darbui skirta vakaronė

Gegužės 29 d. Vilniaus susirinkimų namuose įvyko susitikimas su Bažnyčios Šiaurės Europos krašto Giminės istorijos departamento atstove Liusija Fernandes. Susirinkimas buvo skirtas „FamilySearch“ centrų ir giminės istorijos darbo koordinatoriams, Bažnyčios vadovams ir visiems nariams.

Vyresnysis ir sesuo Renlandai tarnauja seserims centriniame Londone

2024 m. gegužės 19 d., sekmadienį, iki šiol vieną saulėčiausių šių metų dienų, Londono centrą užplūdo minios žmonių, bet niekur jų nebuvo taip gausu, kaip Haid Parko susirinkimų namuose, nes šimtai seserų iš Anglijos Londono misijos susirinko išklausyti įkvepiančių Jėzaus Kristaus apaštalo žodžių Paramos bendrijos dvasinėje...

Fabijoniškių gyventojai ir bažnyčios nariai kartu tvarko aplinką

Balandžio 20 d., Vilniaus Fabijoniškių mikrorajone, vyko graži aplinkos tvarkymo akcija. Ją inicijavo Pastarųjų dienų šventųjų bažnyčios nariai, sukviesdami visus norinčius prisidėti prie aplinkos tvarkymo.

Atsakomybė už šventas vietas ir istorinius dokumentus bei jų nuosavybės teisė perduota Jėzaus Kristaus Bažnyčiai

Bendras Kristaus Bendrijos ir Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios pareiškimas buvo paskelbtas antradienį, 2024 m. kovo 5 d. Anglų kalba išleistas tinklalapis Frequently Asked Questions and Appendix.

Europiečiai pastarųjų dienų šventieji ruošiasi žiūrėti visuotinę konferenciją

Velykinė Pirmosios Prezidentūros žinia

Nauja centralizuota europinė svetainė apie Pastarųjų Dienų šventuosius.

Po keleto mėnesių parengimo ir bandymo darbų oficialiai atidaryta Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios europinė naujienų svetainė. Šioje svetainėje centralizuotai teikiamos atskirų šalių naujienos ir įžvalgos, kad naujienų žiniasklaida ir nuomonių formuotojai visoje Europoje gautų vienodą informaciją anglų ka...

Vyresnysis Kristofersonas baigia tarnystės vizitą Europoje, ragina sutelkti dėmesį į Jėzų Kristų

Pasaulinė Paramos bendrijos dvasinė valandėlė