Pranešimai spaudai

Transliacija „Mokymas Gelbėtojo būdu" su vyresniuoju Dyteriu F. Uchtdorfu

Pasaulinė dvasinė valandėlė jauniems suaugusiesiems su prezidentu Raselu M. Nelsonu ir seserimi Vende V. Nelson

Iniciatyva moko Europos neprofesionalius dvasininkus, kaip padėti kitiems krizės metu

Šventieji, 3 tomas. Pasakojimai apie Pastarųjų dienų šventuosius visame pasaulyje

Ilgai lauktas Šventieji. Pasakojimas apie Jėzaus Kristaus Bažnyčią pastarosiomis dienomis, 3-as tomas šiandien buvo išleistas keturiolika kalbų ir pasiekė pasaulinę auditoriją (į lietuvių kalbą jis nėra išverstas). Šioje naujausioje knygoje drąsiai, didingai ir nepriklausomai pasakojama pastarųjų dienų šventųjų istorija nuo...

2022 metų Velykų žinia

„Jis prisikėlė“ – taip nuskambėjo angeliška pirmųjų Velykų žinia. Pamaldžiai ir su dėkingumu liudijame, kad Jėzus Kristus tikrai prisikėlė.

Prezidentas Nelsonas paskelbė apie 17 naujų šventyklų

Savo baigiamojoje 2022 m. balandžio visuotinės konferencijos kalboje Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas paskelbė apie planus pastatyti 17 naujų šventyklų visame pasaulyje.

Pašauktos naujos Paramos bendrijos ir Pradinukų organizacijos visuotinės prezidentūros

2022 m. balandžio visuotinėje konferencijoje buvo paskelbti 12 naujų vadovų pašaukimai. Naujos Paramos bendrijos ir Pradinukų organizacijos vadovės savo tarnystę pradės 2022 m. rugpjūčio 1 d.

2022 m. balandžio visuotinė konferencija

Kviečiame žiūrėti visuotinę konferenciją, kurią sudarys penkios sesijos, vyksiančios šeštadienį ir sekmadienį, 2022 m. balandžio 2–3 d., arba lietuviškai įgarsintą jos įrašą balandžio 9–10 d.

Pirmosios Prezidentūros pareiškimas dėl ginkluoto konflikto

Bažnyčios vadovai maldauja, kad „tarp tautų ir mūsų pačių širdyse įsivyrautų taika“.

Pirmoji Prezidentūra paskelbia 2022 m. balandžio visuotinės konferencijos detales

Pirmoji Prezidentūra Bažnyčios nariams visame pasaulyje išsiuntė laišką apie 2022 m. balandžio visuotinę konferenciją.