Pranešimai spaudai

Select a Year

Pirmoji Prezidentūra pranešė apie naują internetinę maldų šventykloje sąrašų sistemą

Nauja sistema leidžia Bažnyčios nariams nusiųsti asmenų, kuriems reikia pagalbos, vardus tiesiai į šventyklą, kur tuos vardus bus galima įtraukti į tikinčiųjų maldas

...

Bažnyčia pateikia papildomas gaires dėl kassavaitinių pamaldų per COVID-19 pandemiją

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra atnaujino gaires padėsiančias Bažnyčios vadovams ir nariams visame pasaulyje saugiai didinti dalyvavimą garbinimo susirinkimuose ir kituose renginiuose esant COVID-19 pandemijai.

Krašto prezidentūros laiškas minint 10-ąsias Kijevo šventyklos pašventinimo metines

„Nors dabar negalime garbinti šventykloje, kviečiu jus intensyviau vykdyti savo šeimos istorijos darbą“ prezidentas Raselas M. Nelsonas

Bažnyčia pradeda leisti tris tarptautinius žurnalus

Pirmoji Prezidentūra šiandien paskelbė, kad nuo 2021 m. sausio keturis dabartinius žurnalus Bažnyčia pakeis trimis pasauliniais žurnalais: „Draugas“, „Jaunimo stiprybės vardan“ ir „Liahona“.

Šventyklos apdovanojimo pakeitimai

2020 m. liepos 20 d., Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra paskelbė pranešimą apie šventyklos apdovanojimo ceremonijos pakeitimus

2020 m. spalio visuotinė konferencija bus tik virtuali

Visuotinės sesijos bus transliuojamos kaip įprasta, tačiau jos nebus atviros lankytojams bažnyčios susirinkimams skirtose vietose Solt Leik Sityje.

Prezidentas Nelsonas ragina gerbti žmogaus orumą

Bažnyčios susirinkimai Lietuvoje vis dar laikinai sustabdyti iki atskiro pranešimo

Rytų Europos krašto prezidentūra įdėmiai stebi situaciją ir valdžios potvarkius Lietuvoje. Šiuo metu visi vieši Bažnyčios narių susibūrimai Lietuvoje vis dar sustabdyti iki atskiro Rytų Europos krašto prezidentūros laiško ir oficialaus pareiškimo.

Naujienų santrauka: COVID-19 ir jo poveikis pastarųjų dienų šventiesiems visame pasaulyje

Pastarųjų dienų šventieji dalyvauja pasauliniuose gelbėjimo nuo COVID-19 darbuose

Bažnyčia patvirtino daugiau nei 110 pagalbos dėl COVID-19 projektų 57 šalyse. Didžioji jų dalis vykdoma kartu su patikimais partneriais iš humanitarinių organizacijų, sveikatos ministerijų ir ligoninių.