Pranešimai spaudai

2020 m. spalio visuotinė konferencija bus tik virtuali

Visuotinės sesijos bus transliuojamos kaip įprasta, tačiau jos nebus atviros lankytojams bažnyčios susirinkimams skirtose vietose Solt Leik Sityje.

Prezidentas Nelsonas ragina gerbti žmogaus orumą

Bažnyčios susirinkimai Lietuvoje vis dar laikinai sustabdyti iki atskiro pranešimo

Rytų Europos krašto prezidentūra įdėmiai stebi situaciją ir valdžios potvarkius Lietuvoje. Šiuo metu visi vieši Bažnyčios narių susibūrimai Lietuvoje vis dar sustabdyti iki atskiro Rytų Europos krašto prezidentūros laiško ir oficialaus pareiškimo.

Naujienų santrauka: COVID-19 ir jo poveikis pastarųjų dienų šventiesiems visame pasaulyje

Pastarųjų dienų šventieji dalyvauja pasauliniuose gelbėjimo nuo COVID-19 darbuose

Bažnyčia patvirtino daugiau nei 110 pagalbos dėl COVID-19 projektų 57 šalyse. Didžioji jų dalis vykdoma kartu su patikimais partneriais iš humanitarinių organizacijų, sveikatos ministerijų ir ligoninių.

Pranašas pristato naują pareiškimą pasauliui „Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės sugrąžinimas“

Dokumente, pavadintame „Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės sugrąžinimas. Dušimtmetinis pareiškimas pasauliui“, nusakomi pagrindiniai pastarųjų dienų šventųjų įsitikinimai

Pranašas visuotinėje konferencijoje paskelbė apie aštuonias naujas šventyklas

Prezidentas Raselas M. Nelsonas 2020 m. balandžio 5 d. paskelbė Bažnyčios planus pastatyti aštuonias naujas šventyklas.

Pranašas kviečia pasninkauti Didįjį penktadienį, kad būtume išvaduoti nuo COVID-19

Prezidentas Nelsonas pakvietė žmones visame pasaulyje vėl pasninkauti ir melsti išvadavimo nuo COVID-19. Pasninkas įvyks Didįjį penktadienį, 2020 m. balandžio 10 d....

Naujasis Bažnyčios simbolis pabrėžia Gelbėtojo svarbą

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia turi naują simbolį, pagal kurį bus atpažįstama.

Per sekmadienio rytinę sesiją vyks iškilmingas susirinkimas su Osanos šūksniu