Vadovo biografija

Vyresnysis Ričardas G. Skotas (1928–2015)

1988 m. spalio 1 d. Ričardas Gordonas Skotas buvo palaikytas kaip Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Apaštalas. 1977 m. balandžio 2 d. jis buvo pašauktas Pirmojo Septyniasdešimties kvorumo nariu ir nuo 1983 m. spalio 1 d. iki dabartinio pašaukimo tarnavo šio kvorumo prezidentūroje.

 

Jis gimė 1928 m. lapkričio 7 d. Pokatelo mieste, Aidaho valst., kaip Keneto Lerojaus ir Merės Vaitų sūnus. Kai jam sukako penkeri, kartu su tėvais jis persikėlė į Vašingtoną, Kalifornijos valst., kur jo tėvas tarnavo Žemės ūkio departamente, o vėliau tapo Žemės ūkio sekretoriaus padėjėju.

Jis baigė Džordžo Vašingtono universitetą kaip mechanikos inžinierius, tarnavo nuolatinėje misijoje Urugvajuje ir baigė atominės inžinerijos magistrantūrą Ouk Ridžo mieste, Tenesyje. Nuo 1953 iki 1965 m. vyresnysis Skotas buvo admirolo Haimano Rikoverio asmeninio personalo narys ir prižiūrėjo branduolinio kuro paruošimą vandenyne ir sausumoje veikiančioms įvairios paskirties jėgainėms. 2008 m. Brigamo Jango universitete vyresnysis Skotas gavo krikščioniško tarnavimo garbės daktaro laipsnį.

Nuo 1965 iki 1969 m. jis pirmininkavo Argentinos Šiaurės misijoje Kordoboje, Argentinoje. Grįžęs jis dirbo privačiu branduolinių jėgainių konsultantu.

Iki pašaukimo Septyniasdešimties nariu jis tarnavo regiono atstovu Urugvajaus, Paragvajaus, Šiaurės ir Pietų Kadolinos, Virdžinijos bei Vašingtono, Kalifornijos valst., kraštuose.

Vyresnysis Skotas mylėjo mūsų Dangiškąjį Tėvą, jo mylimą Sūnų ir visus kitus Tėvo vaikus. Vyresnysis Skotas turėjo įvairių pomėgių. Jis jautė gilią meilę natūraliam pasaulio grožiui.

Jis buvo palaimintas gausiai apdovanota žmona Žanena Votkins, su kuria 1953 m. liepos 16 d. buvo užantspauduotas Mančio šventykloje. Ji mirė 1995 m. gegužės 15 d. Juodu turėjo septynis vaikus.

Vyresnysis Skotas mire 2015 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 86 metų.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.