Naujienos

Vyresnysis Masimas De Feo dalyvauja aukšto lygio susitikime, skirtame konferencijai dėl Europos ateities

High-level-Meeting-2022Download Photo

2022 m. sausio 14 d., penktadienį, vyresnysis Masimas De Feo, visuotinis Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios įgaliotinis, kartu su keliais Europos vyriausiaisiais įvairių religinių organizacijų atstovais dalyvavo tarpreliginiame susitikime.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, komisaras Margaritis Šinas pakvietė aptarti vykstančios konferencijos dėl Europos ateities eigą. Prie jo prisijungė pirmininko pavaduotoja Dubravka Šuica. Dėl COVID-19 pandemijos apribojimų susitikimas vyko internetu.

Susitikime taip pat dalyvavo Jo Ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila  ir kiti krikščionių, musulmonų, budistų ir žydų religijų lyderiai iš Europos.

Šiame aukšto lygio susitikime buvo aptarta daug idėjų ir pasiūlymų, kuriais iki šiol dalytasi konferencijos temomis, pavyzdžiui, klimato kaita, sveikata, ekonomika ir užimtumas, skaitmeninė transformacija, teisės viršenybė, saugumas, ES užsienio politika ir migracija. Tikimasi, kad konferencija išvadas pateiks iki 2022 m. pavasario.

Šiame kontekste vyresnysis De Feo palietė klimato kaitos klausimą ir paaiškino, kad „tikintiesiems mūsų planetos apsauga ir išsaugojimas nėra tik išgyvenimo klausimas. Tai mūsų namai, kuriuos laikome Dievo kūriniu ir dovana.“

Tada jis aptarė migracijos klausimą. Savo komentaruose jis pastebėjo, kad „tai labiausiai poliarizuojanti tema“, ir paragino ES institucijų atstovus neatmesti nė vieno iš šių balsų. Jis pasakė: „Mes, kaip Bažnyčia, ir toliau padėsime ir remsime pabėgėlius ir migrantus bendradarbiaudami su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip tai darome beveik 40 metų, nuo tada, kai pradėjome pasaulinę humanitarinę veiklą.“

Europos Komisijai jis taip pat priminė, kad „reikia tikro solidarumo, kad būtų išvengta diskriminacijos ir būtų gerbiamas kiekvieno migranto žmogiškasis orumas“. Baigdamas vyresnysis De Feo pakartojo Bažnyčios įsipareigojimą rūpintis visų Dievo vaikų gerove Europoje ir pasaulyje. Po įžanginių vadovų kalbų, debatų dalyviai galėjo aptarti likusias temas.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia – krikščionių tikėjimas, turintis pusę milijono narių Europoje – siekia bendradarbiauti su vyriausybinėmis institucijomis, taip pat užmegzti ryšius su tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis organizacijomis ir pilietine visuomene.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.