Pranešimas spaudai

Vyresnysis Kukas dalyvavo Noterdamo religinės laisvės vadovų susitikimo viešame tarpkonfesiniame dialoge

Į įžanginį religinės laisvės vadovų susitikimą birželio 28–29 dienomis Noterdamo universiteto miestelyje susirinko žymūs religiniai vadovai ir mąstytojai.

Viešo tarpkonfesinio dialogo metu katalikų, sekmininkų ir pastarųjų dienų šventųjų vadovai kalbėjo apie religijos įtaką ir būtinybę ginti religinę laisvę siekiant apsaugoti įvairių tikėjimų žmones ir netikinčiuosius.

Nuo 2009 m. Niujorko vyskupu tarnaujantis jo eminencija kardinolas Timotis Dolanas pasakė pagrindinį pranešimą pirmajame Noterdamo universiteto Religinės laisvės vadovų susitikime. Tada kalbėjo dar trys pranešėjai: Vyresnysis Kventinas L. Kukas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo, sekmininkė ir Seimoro Juodaodžių bažnyčios politikos studijų instituto direktorė, daktarė Žaklina Rivers bei rabinas Meiras Soloveičikas iš Niujorko Šerit Izrael bendruomenės.

„Šiandien prašau, kad visos religijos bendradarbiautų gindamos tikėjimą ir religijos laisvę siekdamos apsaugoti įvairių tikėjimų žmones ir netikinčiuosius, – sakė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys vyresnysis Kukas. – Katalikai, evangelikai, žydai, musulmonai, pastarųjų dienų šventieji ir kitos religijos turi tapti dalimis religijų koalicijos, kuri palaiko, veikia kaip šventovė ir skelbia religijos laisvę visame pasaulyje. Turime ne tik saugoti gebėjimą išpažinti savo religiją, bet ir ginti kiekvienos religijos teisę tvarkyti savo doktrinas ir įstatymus“.

Kardinolas Dolanas, rabinas Soloveičikas ir daktarė River dalyvavo dialoge su Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vadovais.

Kardinolas Dolanas ir rabinas Soloveičikas užsiminė, kad 2017 m. Niujorke susitiko su vyresniuoju Deividu A. Bednaru iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo. 2016 metais vyresnysis Džefris R. Holandas dalyvavo, kai Niujorko Pastarųjų dienų šventųjų profesionalų asociacija kardinolui Dolanui suteikė „Visionary Leadership“ apdovanojimą.

Rabinas Soloveičikas 2016 m. lankėsi BJU Jeruzalės filiale kartu su vyresniaisiais Kuku ir Holandu. Vyresnysis Kukas keturis kartus lankėsi rabino sinagogoje. Laikinai einantis Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidento pareigas prezidentas M. Raselas Balardas 2019 m. lapkričio mėnesį lankėsi pas rabiną Soloveičiką ir jo sinagogoje.

Daktarė Rivers ir antrasis patarėjas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmojoje Prezidentūroje, prezidentas Henris B. Airingas 2014 metais kalbėjo konferencijoje Vatikane. 2015 metais ji taip pat dalyvavo Filadelfijoje vykusiame pasauliniame katalikų šeimų susitikime su vyresniuoju D. Todu Kristofersonu iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo, ir vėliau tais metais Provo, Jutoje, kalbėjo BJU universitete.

Tikimasi, kad vėlesni religinės laisvės vadovų susitikimai įvyks 2022 m. Romoje ir 2023 m. Jeruzalėje.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.