Pranešimas spaudai

Vyresnysis ir sesuo Renlandai tarnauja seserims centriniame Londone

„Jėzus Kristus yra priežastis, dėl kurios esame čia“

2024 m. gegužės 19 d., sekmadienį, iki šiol vieną saulėčiausių šių metų dienų, Londono centrą užplūdo minios žmonių, bet niekur jų nebuvo taip gausu, kaip Haid Parko susirinkimų namuose, nes šimtai seserų iš Anglijos Londono misijos susirinko išklausyti įkvepiančių Jėzaus Kristaus apaštalo žodžių Paramos bendrijos dvasinėje valandėlėje.

Vyresnįjį Deilą G. Renlandą ir jo žmoną Rūtą L. Renland lydėjo Septyniasdešimties kvorumo narys vyresnysis Hansas T. Boumas ir jo žmona Marjan Boum. Taip pat dalyvavo Septyniasdešimties narys krašte vyresnysis Robertas F. Švarcas ir Krašto organizacijos patarėja sesuo Linda Šepard su savo sutuoktiniais.

Vyresnysis Renlandas pradėjo susirinkimą galingai liudydamas apie Gelbėtoją. Cituodamas populiarią giesmę Jis gyvas, Išpirkėjas mūs, jis pasakė: „Jėzus Kristus yra priežastis, dėl kurios esame čia. Aš tikrai žinau, kad Jis gyvena! Jis yra jūsų ir mano malonus, išmintingas, dangiškasis draugas […]. Kai patys tai žinote, jūsų gyvenime vyksta tikras stebuklas. Tada jūsų gyvenimas keičiasi. Tai keičia kiekvieno žmogaus gyvenimą.“

Vyresnysis Renlandas papasakojo, kaip jis su šeima apsilankė Britų muziejuje, kad pamatytų eksponuojamą „Didžiąją laisvių chartiją“. Kai jie atvyko, kambaryje buvo daug žmonių, bet dauguma jų dėmesį sutelkė į kitą eksponatą – originalius, ranka rašytus populiarios „The Beatles“ dainos žodžius. Vyresnysis Renlandas šią istoriją panaudojo norėdamas priminti susirinkusiesiems sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus: Jėzų Kristų ir Jo dabartinį pranašą.

Tačiau susirinkusias seseris labiausiai sujaudino Renlandų asmeninis tarnavimas per dvasinę valandėlę. Vyresnysis Renlandas patikino seseris: „Jėzus Kristus pašventins jums didžiausius jūsų vargus. Jis vienintelis tai gali. Jis yra Tas, kuriuo pasitikime. Kai aš Jį pažinau, supratau, kad Jam patinka atkurti tai, ko jūs negalite atkurti. Jam patinka išgydyti žaizdas, kurių jūs negalite išgydyti. Jam patinka pataisyti tai, kas nepataisomai sugadinta. Jam patinka atlyginti jums bet kokį nesąžiningumą, kurį patyrėte gyvenime. Ir Jis pašventins jums tą didžiausią vargą, atlygins už tai, ir jūsų vargai bus jūsų labui.“

Po galingos vyresniojo Renlando kalbos daug kitų pranešėjų kalbėjo panašiomis temomis apie palaimas pažinti Jėzų Kristų per šventų šventyklos sandorų sudarymą ir vykdymą bei sekimą dabartiniu pranašu. Sesuo Šepard pažymėjo, kad seseris „visiškai priblokš“ atėjimo pas Jėzų Kristų palaiminimai, o sesuo Renland dar kartą patvirtino, kad „šventykla mums padeda įgyvendinti mūsų amžinąją viziją“.

Seserys buvo pakviestos pateikti klausimus Renlandams, į kuriuos jie atsakinėjo per 45 minučių klausimų ir atsakymų sesiją. Vyresnysis ir sesuo Renlandai su meile atsakinėjo į klausimus daugeliu temų. Štai kai kurios iš jų: rūpestis dėl Bažnyčią paliekančių artimųjų; patarimai tiems, kurių šeimoje yra LGBT narių; kaip išvengti klikų ir susiskaldymo daugiakultūriuose padaliniuose; kaip padėti merginoms pereiti į Paramos bendriją, Bažnyčios moterų organizaciją; moterų svarba kunigystėje. Daugelis jautėsi įkvėpti, kai vyresnysis Renlandas pranašavo ir paliudijo, kad „per Jėzų Kristų visa neteisybė bus ištaisyta“.

Baigdamas jis paliudijo apie dabartinį pranašą, sakydamas, kad žino, jog „Raselas M. Nelsonas yra Dievo pranašas žemėje mūsų laikais“. Jis pridūrė, kad kiekvienas gali turėti tokį patį pažinimą ir liudijimą: „Jei paklausite, tai bus jums atskleista, o kada žinosite, kad jus veda pranašas, tai pakeis jūsų gyvenimą. Kai žinote, kad Jėzus yra Kristus, tai pakeičia jūsų gyvenimą ir galite užduoti klausimus iš tinkamos perspektyvos.“ Apsilankiusio apaštalo liudijimas apie Jėzų Kristų ir asmeninė tarnystė labai pakylėjo ir sustiprino Anglijos Londono misijos Paramos bendrijos seseris.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.