Pranešimas spaudai

Transliacija „Mokymas Gelbėtojo būdu" su vyresniuoju Dyteriu F. Uchtdorfu

2022 m. birželio 12 d., sekmadienį, vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo kalbės specialioje transliacijoje „Mokymas Gelbėtojo būdu“.

Teaching in the Saviors Way_01
Teaching in the Saviors Way_01
Vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Šis unikalus renginys skirtas visiems Bažnyčios nariams, kurie moko pagal savo pašaukimą ar namuose.

Vyresnysis Uchtdorfas pasidalys principais, skirtais padėti kiekvienam nariui džiugiai ir sėkmingai mokyti Evangelijos ir pagerinti savo gebėjimą mokyti Gelbėtojo būdu.

Vietiniai vadovai raginami parinkti tokią peržiūros datą ir laiką, kurie labiausiai tiktų jų vietiniams Bažnyčios nariams. Mokytojų tarybos susirinkimai gali būti puiki proga peržiūrėti šią transliaciją.

Kaip peržiūrėti


Pradedant birželio 12 d., transliaciją įvairiomis kalbomis bus galima žiūrėti:

Daugiau informacijos apie transliaciją, pavyzdžiui, apie srautinį perdavimą, galimas kalbas ir subtitrus, skirtus klausos negalią turintiems žmonėms, rasite transliacijų tvarkaraštyje.

Pagalbos dėl palydovinės įrangos ir transliavimo kuolo technikos specialistai turėtų ieškoti adresu mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.