Pranešimas spaudai

Rytų Europos krašto jaunų nesusituokusiųjų konferencija „Stovėkite šventose vietose“

2013 metų rugpjūčio 14-17 dienomis Rusijoje, netoli Maskvos, maždaug trys šimtai 18–30 metų mormonų jaunuolių iš Estijos, Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos ir Rusijos dalyvavo ypatingoje konferencijoje „Stovėkite šventose vietose ir nesitraukite.“ 

Šios konferencijos, kaip ir kitų 2013 m. Vasarą vykusių konferencijų jaunesnio amžiaus jaunimui, tema buvo pasirinkta ištrauka iš Doktrinos ir Sandorų knygos 87:8: „Todėl stovėkite šventose vietose ir nesitraukite, kol ateis Viešpaties diena; nes štai ji greitai ateina, – sako Viešpats.“ Nuo pat pirmosios dienos dalyviai buvo suskirstyti į grupes, kuriose rytais ir vakarais rinkdavosi skaityti šv.Raštų ir studijuoti Evangelijos.

Rytų Europos Krašto ir vietiniai Bažnyčios vadovai dalinosi su jaunimu patirtimi apie tai, kokiais principais remiantis kuriama ir stiprinama šeima, kuo svarbus skaistybės įstatymas, kaip efektyviai planuoti laiką, ką reikia daryti, kad  šventa vieta taptų tai, kur mes esame ir kt. Vyko tarnavimo projektas, kurio metu dalyviai gamino atvirukus su dvasią pakylėjančiomis citatomis.  Dalį atvirukų galėjo parsivežti į namo ir pasidalinti su draugais bei bendruomenių nariais. Jaunimas turėjo galimybę dalyvauti pasirodymų ir talentų vakare, kurio metu kiekviena grupė parodė sukurtą vaidinimą. Taip pat buvo organizuotas šokių mokymosi vakaras. Konferenciją vainikavo dalyvių muzikiniai pasirodymai ir liudijimų susirinkimas. Muzikinio pasirodymo metu Baltijos šalių jaunimas atliko giesmės „More Hollines Give Me“ aranžuotę. Liudijimų susirinkimo metu dalyviai pasisakė apie jų širdis palietusią Dvasią, apie sustiprėjusį norą būti geresniais, apie meilę Dievui ir artimui. Jaunimas džiaugėsi naujomis draugystėmis, sustiprėjusiu liudijimu apie sugrąžintąją Evangeliją ir turiningai praleistu laiku.

Tokias konferencijas 18–30 metų amžiaus jaunimui Baltijos misija rengia kiekvieną vasarą vienoje iš trijų Baltijos šalių. Kas trejus metus Baltijos šalių jaunimas kviečiamas jungtis prie Rusijos jaunimo, tad numatoma, jog artimiausia tokio masto konferencija vyks 2016 metais.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.