Mormon Newsroom
Naujienos

Ribotas asmeniškas garbinimas susirinkimų namuose Lietuvoje

Bažnyčia apgalvotai mažina COVID-19 suvaržymus

Bažnyčia leido etapais su tam tikrais apribojimais grįžti prie kassavaitinių gyvų garbinimo pamaldų ir veiklų daugelyje pasaulio vietų. Pirmoji Prezidentūra sudarė atnaujintus nurodymus, kad padėtų vadovams ir nariams saugiai padidinti dalyvavimą garbinimo ir kitose veiklose per pandemiją. Tai apima nurodymus dėl riboto asmeniško garbinimo susirinkimų namuose kai kuriose pasaulio dalyse.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Lietuvoje seka Rytų Europos Krašto prezidentūros, vyriausybės ir sveikatos apsaugos specialistų nurodymais svarstydama, kaip išmintingai sugrįžti prie normalios veiklos, kurią nutraukė COVID-19.

Bažnyčia daugelyje pasaulio vietų žengia pirmyn labai atsargiai, visada griežtai laikydamasi vyriausybės nurodymų, kad užkirstų kelią pandemijai plisti. „Jūsų saugumas ir gerovė visada bus didžiausias mūsų rūpestis“, – sakė Bažnyčios pranašas ir prezidentas Raselas M. Nelsonas.

„Bažnyčia Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnius grįždama į susirinkimų namus. Tai yra galimybė tiems nariams, kurie negali priimti sakramento savo namuose. Dievas veikia paslaptingais būdais. Jis ką nors atima iš mūsų, kad galėtume tai deramai vertinti atgavę“– sakė Bažnyčios atstovė Skaiste Makslakhti-Tolstosheev.

Vietiniai Bažnyčios vadovai ir toliau ragins narius laikytis prevencinių priemonių – laikytis fizinio atstumo, izoliacijos susirgus ir kitų sveikatos specialistų rekomendacijų. Jei nariai nežino, ar jų mieste vyksta garbinimo susirinkimai, juos raginame susisiekti su savo vietiniais Bažnyčios vadovais. Jei svečiams kyla klausimų dėl dalyvavimo Bažnyčios susirinkimuose, jie gali kreiptis į Skaistę Makslakhti-Tolstosheev el. paštu skaistemt@gmail.com.

„Esame dėkingi už savo narių tikėjimą, kai jie garbino namuose, ir esame dėkingi už palaiminimus, kurie bus išlieti, kai rinksimės į pamaldas ir veiklas“, – sakė Pirmoji Prezidentūra.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.