Naujienos

Prezidento Raselo M. Nelsono 2018 metų pasauliniai tarnystės vizitai

Prezidento Raselo M. Nelsono ir vyresniojo Džefrio R. Holando 2018 metų pasauliniai tarnystės vizitai vyko aštuoniuose Europos, Afrikos ir Azijos miestuose ir truko vienuolika dienų. Jis vyko 2018 m. balandžio 10–23 dienomis. Žemiau pateikta kiekvienos dienos apžvalga.

Londonas (Anglija) buvo pirmasis šios pasaulinės kelionės tikslas. Tai pirmoji prezidento Nelsono kelionė už Jungtinių Valstijų ribų po to, kai buvo pranešta, jog jis tapo 17-uoju Bažnyčios pranašu.

„Ką tik suvokėme, kad čia, Londone, susitiksime su viso pasaulio žmonėmis, – balandžio 12-ąją sakė prezidentas Nelsonas, – nebūtina niekur daugiau vykti. Londone yra žmonių iš visų pasaulio šalių.“

Šiame ture su prezidentu Nelsonu drauge keliavo jo žmona Vendi ir Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys vyresnysis Džefris R. Holandas su žmona Patricija.

Istoriniuose Haid Parko susirinkimų namuose vadovai ir jų žmonos kalbėjo Anglijos Londono misijos misionieriams ir nariams. Šis susitikimas buvo transliuojamas į Bažnyčios susirinkimų namus Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje. Vėliau vadovai susitiko su keliomis vietinių pastarųjų dienų šventųjų šeimomis

„Perteikiame žmonėms Viešpaties meilę, o jie išmoks mylėti vienas kitą, – sakė prezidentas Raselas M. Nelsonas. – Skaitote laikraščius ir matote, kaip žmonės pyksta vieni ant kitų. Viešpaties kelias yra taikos kelias. Jis sakė – mylėkite viena skitą, kaip Aš jus mylėjau.“

Antroji vieta, kurią balandžio 14-ąją aplankė prezidentas Raselas M. Nelsonas, buvo Jeruzalė (Izraelis). Brigamo Jango universiteto Jeruzalės centre į apygardos dvasinę valandėlę susirinko Bažnyčios nariai, draugai ir studentai.

Lankydamiesi Šventojoje žemėje aukštieji Bažnyčios vadovai dalijosi jausmais ir liudijimais apie Gelbėtoją. „Getsemanė – prasmingas pavadinimas, nes jis reiškia aliejaus spaudyklos vietą, – sakė prezidentas Nelsonas. – Alyvos buvo nešamos ant Alyvų kalno, kad iš jų būtų spaudžiamas vertingas aliejus, taigi simboliškai, Jėzus buvo spaudžiamas viso pasaulio nuodėmių svorio. Jo prakaitas buvo kraujo lašai, tarsi vertingas Jo, mūsų Išpirkėjo ir Gelbėtojo aliejus.“

Nairobyje (Kenija) gyvena apie 14 000 pastarųjų dienų šventųjų ir čia numatyta pastatyti šventyklą. Tai buvo trečiasis prezidento Nelsono kelionės tikslas. Į Kenijos sostinę Nairobį jis atvyko 2018 m. balandžio 16 d.

Bažnyčios bendruomenės visoje Kenijoje klausėsi Bažnyčios vadovų ir jų žmonų kalbų.

„Mūsų žinia pasauliui, yra ta, kad Jėzus yra Kristus ir kad Jo siūlomas gyvenimas yra džiaugsmas ir laimė ne vien šiame gyvenime, bet ir po jo,“ – sakė prezidentas Raselas M. Nelsonas. Susirinkimą stebėjo visuomeniniai, valdžios, verslo ir mokymo įstaigų atstovai bei žurnalistai.

Hararė (Zimbabvė). Daugiau kaip 4 000 žmonių susirinko pasiklausyti prezidento Nelsono kalbos. Susirinkime dalyvavę vaikai, prieš pradedant jam kalbėti, sugiedojo giesmės „Dievo vaikas aš“ posmą.

Tai vyko per visoms Bažnyčios Zimbabvėje bendruomenėms transliuojamą dvasinę valandėlę.

Prezidentas Nelsonas pastebėjo: „Esate verti turėti šventyklą čia, Hararėje, nes joje gauname didžiausius palaiminimus, kuriuos tik Dievas gali duoti Savo ištikimiems vaikams. Noriu būti čia ir matyti, kaip tai vyksta.“

Bengalūre (Indija) pranašas su vietiniais šventaisiais kalbėjosi apie naują šventyklą, nes per pastarąją visuotinę konferenciją prezidentas Nelsonas pranešė, kad būtent čia bus statoma nauja šventykla. Tai bus pirmoji mormonų šventykla Indijoje, kurioje gyvena 1,3 milijardo žmonių, išpažįstančių įvairius tikėjimus, tarp jų induizmą, islamą ir krikščionybę.

Stengiamės pašalinti skurdą iš žmonių aplinkos, o ne žmones iš skurdo – mokome juos, kad Dievas juos myli ir kad jei jie laikysis Jo įsakymų, jų gyvenimas bus džiaugsmingas,“ – sakė pranašas.

Balandžio 20 d. Bankoke (Tailandas) prezidentas Nelsonas keletui tūkstančių pastarųjų dienų šventųjų pasakė, kad „Bažnyčios ateitis Azijoje yra šviesi.“

Minėdamas ateitį prezidentas Nelsonas užsiminė apie tą savaitę įvykusį savo apsilankymą vietoje, kur, kaip neseniai buvo pranešta, Bankoke bus pastatyta šventykla.

Norėjome pamatyti vietą, kur Bankoke bus pastatyta šventykla, taigi nuvykome ten. Pajautėme išskirtinį jausmą“, – sakė prezidentas Nelsonas, Tailando sostinėje Bankoke susitikęs su keletu tūkstančių Bažnyčios narių.

Bažnyčios vadovai paskaičiavo, kad šis Bankoke vykęs susirinkimas buvo didžiausias kada nors Tailande vykęs šventųjų susibūrimas.

Honkongas (Kinija). Prezidentas Nelsonas kalbėjo keturiems tūkstančiams pastarųjų dienų šventųjų apie žmogaus kūno stebuklą, taip pat ir apie išsilavinimo, maldos, dešimtinės, šeimos ir Dievo garbinimo šventykloje svarbą. 2018 m. balandžio 21 d. jis užbaigė savo apsilankymą Azijoje.

Pranašas kalbėjo 4 000 narių Honkonge.

Viskas, ką darome Bažnyčioje, yra skirta pagerinti kitų žmonių gyvenimą ir atnešti jiems džiaugsmą, – sakė prezidentas Nelsonas. – Kaip tai pasiekti? Kuriant stiprias šeimas. Jos tampa stipresnės dėl šventose šventyklose sudarytų sandorų.“

Pastarųjų dienų šventiesiems prezidentas Nelsonas priminė, kad Bažnyčios darbas Azijoje tik prasideda.

Honolulu (Havajai, Jungtinės Valstijos), prezidentas Nelsonas užbaigė savo pasaulinius tarnystės vizitus Laje mieste įsikūrusio Brigamo Jango universiteto Havajų filialo studentų miestelyje.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.