Naujienos

Pranašas paskelbė kreipimąsi apie gydančią dėkingumo galią

Pasaulinės bažnyčios vadovas sukalbėjo dėkingumo maldą ir pakvietė žmones visame pasaulyje padaryti du svarbius dalykus, galinčius padėti mums atgaivinti blogėjančius santykius ir visuomenę

Pasaulinės bažnyčios vadovas ir Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas parengė viltingą, guodžiantį ir vienijantį kreipimąsi, galintį padėti mums pakilti iš COVID-19 gelmių ir išnaikinti kitas negandas, tokias, kaip neapykanta ir nepilietiškumas.

Pranašas sukalbėjo dėkingumo maldą už pasaulį ir kiekvieną jame esantį žmogų. Jis taip pat pakvietė visus žmones padaryti du svarbius dalykus, galinčius padėti mums atgaivinti blogėjančius santykius ir visuomenę:

  1. Per septynias dienas socialinės medijos tinklus paversti savo asmeniniu dėkingumo dienoraščiu
  2. Sukalbėti padėkos maldą
      

Išreikšdamas dėkingumą mokslininkams ir tyrinėtojams, kuriantiems vakciną nuo COVID-19, pranašas (buvęs širdies ir kraujagyslių bei krūtinės chirurgijos pradininkas) primena mums, kad „nėra tokio vaisto ar operacijos, kuri pagydytų nuo daugybės dvasinių bėdų ir negalavimų, su kuriais susiduriame“ bendrai kaip pasaulio visuomenė. Prie jų galime priskirti neapykantą, pilietinius neramumus, rasizmą, smurtą, nesąžiningumą ir nepilietiškumą. „Tačiau turime vaistą – tokį, kuris gali stebinti, nes prieštarauja mūsų įgimtai intuicijai, – sako prezidentas Nelsonas. – Vis dėlto, jo poveikį patvirtino mokslininkai bei tikintys vyrai ir moterys. Kalbu apie gydančią dėkingumo galią.”

Apsilankykite GiveThanks.ChurchofJesusChrist.org ir skaitykite bei žiūrėkite pranašo kreipimąsi 31-a kalba. Taip pat galėsite perskaityti jo pasakojimą (anglų k.) apie tai, kada ir kaip jis gavo įkvėpimą sukalbėti šią pasaulinę padėkos maldą.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.