Tema

Pradinukų organizacija

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia vaikų mokymą apie Dievo planą ir pagalbą jiems, sekant Jėzaus Kristaus pavyzdžiu, laiko labai svarbiais. Norėdama padėti pasiekti šį tikslą, Bažnyčia remia nuo 18 mėnesių iki 11 metų amžiaus vaikams skirtą Pradinukų organizaciją.

Pradinukų organizacijos tiklsas – papildyti tėvų vykdomą religinį ugdymą. Vaikai susirenka kiekvieną sekmadienį mormonų pamaldų metu, aptaria Bažnyčios doktrinas, dalyvauja mokomosiose veiklose ir gieda giesmes. Visų amžiaus grupių vaikai gali dalyvauti šiuose susirinkimuose melsdamiesi, skaitydami Raštus ir kalbėdami Evangelijos temomis. Pradinukų organizacijos pamokų metu vaikai renkasi nedidelėmis grupėmis atskirose klasėse drauge su kitais to paties amžiaus vaikais. Pamokas jiems veda suaugę bendruomenės nariai, pakviesti savanoriškai skirti laiką šiam pašaukimui.

Visame pasaulyje yra virš milijono Pradinukų organizacijos vaikų. Pradinukų organizacijai vadovauja visuotinė prezidentūra, kurią šiuo metu sudaro Sesuo Džojė D. Džouns, sesuo Bonė H. Kordon ir sesuo Kristina B. Franko.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.