Tema

Potraukis tos pačios lyties asmenims

Elgesys susidūrus su potraukiu tos pačios lyties asmenims

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia pripažįsta, kad potraukis tos pačios lyties asmenims yra delikatus klausimas, reikalaujantis gerumo, užuojautos ir supratimo. Mormonsandgays.com svetainė skirta per vaizdo įrašus ir interviu su Bažnyčios vadovais ir nariais atkreipti dėmesį į potraukio tos pačios lyties asmenims problemą, jos poveikį atskiriems asmenims ir šeimos nariams. Pareiškimai ir pasakojimai pabrėžia Kristaus įsakymo mylėti vienas kitą svarbą ir dar kartą patvirtina Bažnyčios užimamą poziciją.

Doktrina paremta Bažnyčios užimama pozicija yra aiški: seksualinio pobūdžio veiksmai galimi tik tarp susituokusių vyro ir moters. Tačiau tai niekada neturėtų būti naudojama priešiškumui pateisinti. Jėzus Kristus, kuriuo sekame, aiškiai pasisakė prieš seksualinį amoralumą, bet niekada nebuvo žiaurus. Jis visada stengėsi žmones pakylėti, o ne nublokšti juos žemyn.[i]

Trumpai tariant, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia patvirtina išskirtinę doktrinų, susijusių su žmogaus lytimi ir seksualumu, kaip ir su santuokos šventumu ir svarba, reikšmę.[ii] Tačiau Bažnyčia tvirtai tiki, kad visi žmonės yra Dievo vienodai mylimi vaikai ir nusipelno meilės bei pagarbos. Bažnyčios apaštalas Kventinas L. Kukas pareiškė: „Niekas negali būti labiau mylintis ir gailestingesnis už Bažnyčią. Būkime pirmi, rodydami meilę, užuojautą ir gebėjimą padėti. Tegul šeimos neatmeta ir nerodo nepagarbos tiems, kurie pasirinko kitokį gyvenimo būdą dėl nuomonės apie savo lytį.[iii]

Dieviškas santuokos institutas

Bažnyčia skiria potraukį tos pačios lyties asmenims nuo su juo susijusio elgesio. Nors jausti tokius jausmus ir polinkius nėra savaime nuodėminga, įsitraukimas į homoseksualų elgesį prieštarauja „Šventuoju Raštu pagrįstiems doktrininiams principams <…> kad amžinajam tikslui pasiekti Kūrėjo plane yra būtina vyro ir moters santuoka.[iv]

Kadangi Bažnyčia tiki, kad šventos dauginimosi galios gali būti „naudojamos tik tarp teisėtai susituokusių vyro ir moters, <…> o kiti lytiniai santykiai, taip pat ir tarp tos pačios lyties atstovų, kenkia Dievo sukurtam santuokos institutui.“ Todėl Bažnyčia pritaria priemonėms, apibrėžiančioms santuoką, kaip vyro ir moters sąjungą. Tačiau „vyro ir moters santuokos gynimas nepašalina krikščioniškų Bažnyčios narių įsipareigojimų mylėti kitus žmones, būti geriems ir humaniškiems“.[v]

Asmeninės teisės

Bažnyčios teigimas, kad santuoka yra tarp vyro ir moters, „nei yra priešiškas, nei toleruoja bet kokį priešiškumą gėjams ir lesbietėms“.[vi] Priešingai, daugelis Bažnyčios vadovų aiškiai kalbėjo apie meilę ir pagarbų elgesį su visais žmonėmis. Buvęs Bažnyčios prezidentas Gordonas B. Hinklis (1910-2008) nariams, jaučiantiems potraukį tos pačios lyties asmenims, sakė: „Mes užjaučiame [jus]. Prisimename jus melsdamiesi Viešpačiui, užjaučiame jus, laikome jus savo broliais ir seserimis.“ Prezidentas Boidas K. Pakeris patvirtino: „Neatstumiame jūsų. <…> Negalime jus atstumti. <…> Neatstumsime jūsų, nes jus mylime.“

Bažnyčia pasisakė už tos pačios lyties porų teises į „gydymą ligoninėse ir medicininę pagalbą, teisę į būstą bei įdarbinimą ir teisę į palikimą tiek, kiek tai nepažeidžia tradicinių šeimų vientisumo ir bažnyčioms suteiktų konstitucinių teisių“.[vii] Pavyzdžiui, Solt Leik Sityje Bažnyčia palaikė potvarkius, skirtus apsaugoti gyventojus gėjus nuo diskriminavimo apgyvendinant ir įdarbinant. [viii]

Meilės Evangelija

Jėzaus Kristaus Evangelija remiasi meile, pagarba ir valios laisve. Mormonai tiki, kad visi žmonės paveldėjo stipriąsias ir silpnąsias puses, sunkumus ir palaiminimus ir yra kviečiami, padedant Dievui ir su Jo malone, gyventi vadovaujantis Jėzaus Kristaus apreikštais principais. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia teigia, kad „universali Dievo tėvystė ir meilė iš kiekvieno mūsų reikalauja laikytis įgimto pagarbaus bendražmogiško orumo. Turime mylėti vienas kitą. Turime vienas su kitu elgtis pagarbiai kaip broliai ir seserys, ir Dievo vaikai, nepriklausomai nuo to, kiek skiriamės vienas nuo kito.“[ix]

Šaltiniai

 

[ii] Vyresniojo Kristofersono žodžiai, paminėti „Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction“ („Mylėkite vienas kitą. Pokalbis apie potraukį tos pačios lyties asmenims“), mormonsandgays.com

[iii]Vyresniojo Kuko žodžiai, paminėti „Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction“ („Mylėkite vienas kitą. Pokalbis apie potraukį tos pačios lyties asmenims“), mormonsandgays.com

[iv] „First Presidency Statement on Same-Gender Marriage“ (Pirmosios Prezidentūros pranešimas apie tos pačios lyties asmenų santuokas). http://www.mormonnewsroom.org/article/first-presidency-statement-on-same-gender-marriage

[vi] Mormon Newsroom: „Church Responds to Same-Sex Marriage Votes“ („Bažnyčia atsako balsuojantiems už tos pačios lyties asmenų santuokas“), http://www.mormonnewsroom.org/article/church-responds-to-same-sex-marriage-votes

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.