Mormon Newsroom
Pranešimas spaudai

Pirmosios Prezidentūros Velykų pranešimas, 2019 m. balandis

„Jis prisikėlė!“ (Mato 28:6) Tai šlovinga Velykų žinia ir puikus priminimas apie Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus pergalę.

Gelbėtojas prisikėlė, ir mes visi taip pat prisikelsime. Jis kentė, kad galėtų padėti visuose mūsų išmėginimuose. Jis sumokėjo išpirką už mus, kad būtume išvaduoti iš mirties ir nuodėmės.

„Gyva viltis“ (1 Petro 1:3), kurią mums suteikia prisikėlimas, yra mūsų įsitikinimas, kad mirtis yra ne egzistavimo pabaiga, o būtinas žingsnis iš mirtingumo į nemirtingumą. Visi turėtume šlovinti Dievą už užtikrintą prisikėlimą, kuris mirties sukeltus išsiskyrimus padaro laikinus ir duoda mums viltį bei jėgų eiti pirmyn.

Dėkojame Dievui už Jo Sūnų, už Jo mirtingojo gyvenimo misiją ir Jo, kaip prisikėlusio Viešpaties, tarnystę. Liudijame, kad Jėzus yra Kristus, gyvojo Dievo Sūnus. Jis yra mūsų Kūrėjas, Gelbėtojas ir Išpirkėjas, Užtarėjas pas Tėvą ir Išvaduotojas. Vieną dieną Jis sugrįš valdyti ir viešpatauti, kaip karalių Karalius ir viešpačių Viešpats.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.