Oficialus pareiškimas

Pirmoji Prezidentūra siunčia nuoširdžiausius linkėjimus naujai išrinktam Katalikų bažnyčios popiežiui Pranciškui

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra paskelbė šį pareiškimą:

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vadovų ir narių vardu siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus Jo Šventenybei Popiežiui Pranciškui ir meldžiamės, kad, tarnaudamas Katalikų bažnyčios pontifiku, jis jaustų Viešpaties ramybę.

Jaučiame didelę garbę ir malonumą dviems mūsų bažnyčioms drauge puoselėjant tikėjimą, moralumą ir tarnaujant vargšams bei skurstantiems. Vertiname santykius, užsimezgusius dėl bendrų pastangų ir esame dėkingi už gėrį, kurį pavyko pasiekti.

Tikimės, kad sieksime drauge, kaip sakė apaštalas Paulius, to, kas ,,teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina ir giriama“ (žr. Fil 4:8).

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.