sacred-grove-2020-march.jpg
Naujienos

Pranašas pristato naują pareiškimą pasauliui „Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės sugrąžinimas“

Per Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios 190-osios metinės visuotinės konferencijos sekmadienio rytinę sesiją, pažymėdamas 200-ąsias Džozefo Smito Pirmojo regėjimo metines, prezidentas Raselas M. Nelsonas pristatė pareiškimą.

Šiame dokumente, pavadintame „Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės sugrąžinimas. Dušimtmetinis pareiškimas pasauliui“, nusakomi pagrindiniai pastarųjų dienų šventųjų įsitikinimai. Tai Jėzaus Kristaus viršenybė išgelbėjime, dieviška Džozefo Smito apreiškimų ir Mormono Knygos prigimtis, unikali Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios misija ir Evangelijos sugrąžinimo, kuris prasidėjo per Džozefo Smito Pirmąjį Dievybės regėjimą 1820 metais, tęstinumas. Pareiškimas ragina žmones pačius sužinoti, kad Dievas kalba ir kad tiesos sugrąžinimas vyksta, kad padėtų jiems pasiruošti antrajam Jėzaus Kristaus atėjimui.

  

Prezidentas Nelsonas pristatė pareiškimą (kurį parašė Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas) anksčiau Šventojoje giraitėje, Palmyroje, Niujorko valstijoje, nufilmuotame vaizdo įraše. Šioje giraitėje Džozefas Smitas regėjime matė Dievą Tėvą ir Jėzų Kristų.

Prezidentas Nelsonas sakė, kad tam išskirtiniam Bažnyčios istorijos įvykiui pažymėti, Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas buvo įkvėpti ne statyti fizinį paminklą, o sukurti „žodinį paminklą – iš iškilmingų ir šventų žodžių, – užrašytą ne „akmens plokštėse“, bet „gyvų širdžių plokštėse“ (2 Korintiečiams 3:3)“.

Perskaitęs pareiškimą, prezidentas Nelsonas vadovavo pasauliniam tikinčiųjų šūksniui „Osana“. Šis šūksnis turi biblines šaknis ir yra susijęs su ankstyvosiomis Bažnyčios dienomis. Juo pastarųjų dienų šventieji pagerbia ir šlovina Dievą Tėvą ir jo Sūnų Jėzų Kristų. Tai ypač svarbus įvykis Bažnyčiai švenčiant Džozefo Smito Pirmojo Dievybės regėjimo dviejų šimtų metų sukaktį.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.