Tema

Paramos bendrijos prezidentūra

Paramos bendrijos visuotinė prezidentūra tarnauja vadovaujama Bažnyčios Pirmosios Prezidentūros. Sesuo Džina B. Bingam yra dabartinė visuotinė Paramos bendrijos prezidentė. Jos patarėjos – sesuo Šeron Jubenk ir sesuo Reina I. Aburto. Jos tarnauja nuo 2017 m. balandžio.

Bažnyčioje moterys gali vadovauti, tai pat gali kalbėti maldas ir pamokslauti pamaldų metu. Mokydamos savarankiškumo ir padėdamos patenkinti trumpalaikius ar ilgalaikius poreikius, jos aktyviai dalyvauja Bažnyčios gerovės programoje. Bažnyčioje yra plati lankančiųjų seserų programa, kurią vykdydamos seserys nuolat bendrauja tarpusavyje palaikydamos ir stiprindamos viena kitą. Kaip aiškino Džozefas Smitas, Paramos bendrija buvo sukurta tam, kad „teiktų paramą vargšams, skurstantiems, našlėms ir našlaičiams bei geranoriškiems tikslams įgyvendinti“.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.