Pranešimas spaudai

Bažnyčios vadovams pranešama apie naująją pasaulinę iniciatyvą vaikams ir jaunimui

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vadovai gavo pranešimą, kuriame pateikiama informacija apie naujosios pasaulinės iniciatyvos vaikams ir jaunimui įgyvendinimą.

 

2018 m. gegužės 8 d. Pirmoji Prezidentūra pranešė, kad naujoji iniciatyva 2020 m. sausio 1 d. pakeis esamas vaikų ir jaunimo programas, įskaitant šias: skautų, „Asmeninio tobulėjimo“, „Pareigos Dievui“ ir „Tikėjimo Dievu“.

Vadovaujantis liepos 15 dienos pranešimu, vaikai ir jaunuoliai skatinami iki gruodžio 31 d. užbaigti pradėtas programas, kurias užbaigus įteikiamas apdovanojimas. Visgi, prireikus daugiau laiko, apdovanojimus bus galima užsakyti iki 2020 m. kovo 1 d.

Pranešime taip pat pateiktos datos ir įvykiai, kurių Bažnyčios vadovai gali tikėtis, pradedant šia diena ir baigiant naujais metais, kai įsigalios pakeitimai, susiję su naująja į namus orientuota, Bažnyčios remiama vaikų ir jaunimo iniciatyva.

Veikiantysis Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentas M. Raselas Balardas neeilinėje transliacijoje, įvyksiančioje rugsėjo 29 d., pristatys iniciatyvos vaikams ir jaunimui detales. Taip pat lapkričio 17 d. 18 kalbų bus transliuojamas vaikams ir jaunimui skirtas renginys „Veidas į veidą“ su vyresniuoju Geritu V. GonguDvylikos Apaštalų Kvorumo.

Priemonės vietiniams vadovams jau gali būti pasiekiamos internetinėje svetainėje (ChildrenandYouthLeaders.ChurchofJesusChrist.org), ten rasite ir įvadines gaires tėvams bei vadovams. Rugsėjį nariams bus atnaujintas tinklalapis, kuris bus prieinamas sebuanų, kinų (supaprastinta), kinų (tradicine), anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, korėjiečių, portugalų, rusų, samoa, ispanų, tagalų ir tonga kalbomis.

Gairėse išspausdintame Pirmosios Prezidentūros ir Dvylikos Apaštalų Kvorumo pranešime rašoma:

„Principai, kurių mokoma iniciatyvoje vaikams ir jaunimui, kilniau ir švenčiau skatina augančiąją kartą sekti Jėzumi Kristumi ir visose savo gyvenimo srityse taikyti Jo Evangeliją. Šią iniciatyvą sudaro Evangelijos mokymasis, privilegija tarnauti, ugdyti asmenines savybes ir dalyvauti smagiose veiklose.“

Nors naujoji iniciatyva paremta esamomis programomis, kuriose akcentuojamas Evangelijos mokymasis, susibūrimas drauge tarnauti, dalyvauti veiklose ir užsibrėžti tikslus, padėsiančius tobulėti asmeniškai, nuo šiol vaikai ir jaunuoliai bus skatinami pasirinkti savo asmeninius tikslus. Šie tikslai drauge su mokymusi, tarnavimu ir smagiomis veiklomis „padės jiems augti dvasiškai, socialiai, fiziškai ir intelektualiai“.

Naujosios spausdintos knygelės „Asmeninis tobulėjimas. Vadovas vaikams“ ir „Asmeninis tobulėjimas. Vadovas jaunimui“ Bažnyčios padaliniams bus išsiųstos lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

Mobilioji programėlė „Gospel Living“ (liet. „Gyvenimas pagal Evangeliją“) šį rudenį bus prieinama anglų, ispanų ir portugalų kalbomis, o vėliau ir kitomis kalbomis.

Kai sausio mėnesį prasidės naujoji programa, priemonės bus prieinamos 15 kalbų. Iki kovo 1 d. priemonės, transliacijos ir tinklalapis bus išversti į daugiau kalbų.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.