Pranešimas spaudai

Bažnyčios istorijos departamentas išleido naują knygą su Mormono Knygos spausdinimui skirtu rankraščiu

Ši knyga yra naujausias Džozefo Smito dokumentų projekto tomas

Antradienį Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Istorijos departamento leidykla išleido naują „The Joseph Smith Papers Project“ (Džozefo Smito dokumentų projekto) tomą su pirmosios Mormono Knygos spausdinimui skirtu rankraščiu. „Revelations and Translations, Volume 3: Printer’s Manuscript of the Book of Mormon“ (Apreiškimai ir vertimai, 3 tomas. Mormono Knygos spausdinimui skirtu rankraštis) tai jau 11-as išleistas tomas visuomenei pristatantis Bažnyčios įkūrėjo Džozefo Smito arba jo raštininkų parašytus dokumentus.

„Džiaugiamės, kad šis dokumentas dabar bus prieinamas mokslininkams ir Bažnyčios nariams peržiūrėti ir studijuoti, kaip tik jie panorės, – sakė vyresnysis Styvenas E. Snou iš Septyniasdešimties kvorumo spaudos konferencijos Bažnyčios istorijos bibliotekoje metu. – Gerai, kad šis tomas, taip kaip ir visi Džozefo Smito dokumentų projekto tomai, galiausiai bus patalpintas internete ir prieinamas nemokamai.“ Vyresnysis Snou taip pat tarnauja Bažnyčios istoriku ir registratoriumi bei vykdančiuoju Bažnyčios Istorijos departamento direktoriumi.

Minėtas tomas yra dviejų dalių, kiekviena iš jų tai spalvota didelio formato knyga, kurioje pateikiama kiekvieno istorinio rankraščio puslapio aukštos kokybės nuotrauka ir spalvomis pažymėtas nuorašas. Be rankraščio nuotraukų ir nuorašų, tome pateikiamas raštininkų ir spaustuvininkų, dirbusių prie 1830 m. Mormono Knygos leidimo, sąrašas.

„Spalvotos aukštos kokybės pilniausio pradinio Mormono Knygos rankraščio nuotraukos naudotojams suteikia precedento neturinčią prieigą, tarsi savo rankose jie laikytų originalą“, – sakė Bažnyčios istoriko padėjėjas ir registratorius Ričardas E. Turlis Jaunesnysis.

Mormono Knygą mormonai laiko Raštais ir Biblijos studijavimo pagalbininke, tikėdami, kad joje užrašytas senovės Amerikos civilizacijų metraštis ir kad ji yra dar vienas Jėzaus Kristaus testamentas. 

Šį įvykį lydintis straipsnis apie Mormono Knygos vertimo istoriją pasirodys Bažnyčios žurnalo „Ensign“ 2015 m. spalio numeryje, o dabar yra pateikiamas internete. Abu – šio naujo tomo įvadas ir žurnalo straipsnis aptaria Džozefo Smito vertimui naudotus instrumentus ir abiejuose pateikiamos niekada anksčiau nerodytos regėtojo akmens, kurį manomai naudojo Džozefas Smitas, nuotraukos.

Verčiant naudotas akmuo dažnai buvo minimas kaip ovalo formos šokolado spalvos akmuo. Šis akmuo Džozefo Smito buvo perduotas raštininkui Oliveriui Kauderiui, o Kauderio našlės Elizabet Vitmer Kauderi – Finėjui Jangui. Jangas vėliau perdavė jį savo broliui, antrajam Bažnyčios prezidentui Brigamui Jangui. Po prezidento Jango mirties Zina D. H. Jang, viena iš jo žmonų, padovanojo jį Bažnyčiai. Bažnyčios istoriniai užrašai rodo, kad, be šio akmens, per savo gyvenimą Džozefas Smitas turėjo ir kitus regėtojo akmenis.

Šį projektą patvirtino JAV Nacionalinė istorinių leidinių ir įrašų komisija (NHPRC), nacionalinių archyvų padalinys. Džozefo Smito dokumentų tomai yra nuodugniai patikrinami Bažnyčios ir kitų mokslininkų.

Numatoma, kad baigus Džozefo Smito dokumentų projektą, jo spausdintiniai leidiniai apims daugiau kaip dvidešimt tomų. Juos sudaro šešios dalys: „Dienoraščiai“, „Apreiškimai ir vertimai“, „Istorija“, „Dokumentai“, „Administraciniai užrašai“ ir „Juridiniai ir verslo užrašai“. Pirmasis projekto tomas išėjo 2008 m. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite josephsmithpapers.org. 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.