Pranešimas spaudai

Bažnyčios Visuotinėje konferencijoje pranešta, kad narių kiekis pasiekė 15 milijonų

Prezidento Monsono ir Prezidento Uchtdorfo žodžiai apie Bažnyčios augimą

2013 m. spalio 5 dieną ryte Prezidentas Tomas S. Monsonas pranešė, kad pasaulyje jau yra per 15 milijonų Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios narių. Prezidentas  tai paskelbė 183-osios pusmetinės Visuotinės konferencijos atidarymo kalbos metu. 15 milijonų narių ribą Bažnyčia perkopė prieš dvi savaites.

Prezidentas Monsonas konferencijoje

„Bažnyčia ir toliau kasmet nuolat  auga ir keičia vis daugiau ir daugiau žmonių gyvenimų“, – sakė Prezidentas Monsonas – „Misionieriškoms pajėgoms stengiantis surasti tuos, kurie ieško tiesos, ji plečiasi visame pasaulyje.“

Vėliau tos pačios sesijos metu antrasis patarėjas Pirmojoje prezidentūroje Prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas išvardijo keletą priežasčių, dėl ko „blėstančio tikėjimo laikmetyje“ Bažnyčia auga „laikmetyje, kai tiek daug žmonių jaučiasi nutolę nuo Dievo meilės, čia rasite žmones, kurie trokšta pažinti Gelbėtoją ir artintis prie Jo tarnaudami Dievui ir artimui,“ – sakė Prezidentas Uchtdorfas.

Prezidentas Uchtdorfas paminėjo, kad tam reikia ne vien tikėjimo.

„Tikėti Dievą yra pagirtina, bet dauguma žmonių nori daryti daugiau, nei vien klausyti įkvepiančių pamokslų,“ – sakė jis. „Jie nori praktiškai panaudoti savo tikėjimą. Jie nori pasiraitoti rankoves ir aktyviai dirbti vardan šio didžio reikalo.“

Prezidentas Uchtdorfas pastebėjo, kad Bažnyčia suteikia daug galimybių tikėjimą paversti darbais.

„Kadangi viso pasaulio bendruomenėse neturime apmokamos vietinės dvasininkijos, tarnavimo darbą nariai atlieka patys,“ – kalbėjo jis – „jie turi daugybę galimybių savo talentus, užuojautą ir laiką paversti gerais darbais.“

Prezidentas Uchtdorfas konferencijoje

Nuo 1996 metų narių, gyvenančių už Jungtinių Valstijų ribų, skaičius yra didesnis, nei gyvenančiųjų pačiose Valstijose. Prezidentas Uchtdorfas sakė, kad asmenybių ir grupių įvairovė visame pasaulyje yra šios Bažnyčios stiprybė.

„Bažnyčia yra skirta puoselėti netobulus, klumpančius ir išsekusius,“ – sakė jis. „Ji pilna žmonių, kurie visa širdimi trokšta laikytis įsakymų, nors jiems tai dar ne visai pavyko. <…> Jėzaus Kristaus Bažnyčia traukia gerus, rūpestingus, sąžiningus ir darbščius,“ – kalbėjo jis.

Bažnyčia buvo įkurta 1830 metų balandžio 6 dieną – prieš 183 metus. Tame pirmame susirinkime dalyvavo vos šeši nariai.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.