Tema

Narių dalyvavimas

Aktyvūs Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai labai aktyviai dalyvauja Bažnyčios reikaluose, įskaitant ir vietinį valdymą. Tai, kad nėra apmokamos profesionalios dvasininkijos, reiškia, kad Bažnyčios valdymas visame pasaulyje yra smarkiai decentralizuotas ir dauguma narių prie jo prisideda savanoriškomis pastangomis mokydami ir visokeriopai tarnaudami.

Vietinis bendruomenės vadovas yra vadinamas vyskupu ir paprastai tarnauja apie penkerius metus. Baigęs šį tarnavimą, jis gali būti paskirtas užimti aukštesnes pareigas platesniame geografiniame krašte arba, kaip dažnai pasitaiko, grįžti į mažiau pastangų reikalaujančią tarnybą savo bendruomenėje.

Prezidentas Gordonas B. Hinklis 2004 metų interviu atsakė į televizijos pokalbių laidos vedančiojo Lario Kingo klausimą: „Ar tikrai sunku būti nariu?“ Prezidento Hinklio atsakymas buvo toks: „Ne, tai nuostabu. Reikia pripažinti, kad tai reikalauja nemažai pastangų, iš tavęs daug tikimąsi, tačiau tai nuostabu.“  

Apie prie Bažnyčios prisijungiančius naujus narius prezidentas Hinklis pasakė: „Duodame jiems darbo. Skiriame jiems pareigas. Suteikiame jiems galimybę pasijausti šio didžio judėjimo pirmyn, Dievo darbo, dalimi. Jie greitai pastebi, kad iš jų, kaip pastarųjų dienų šventųjų, nemažai ko tikimės. Jie tam neprieštarauja. Jie vykdo savo pareigas, ir tai jiems patinka. Jie tikisi, kad religija iš jų reikalaus daug, kad reikalaus keisti gyvenimą. Ir jie gyvena pagal šiuos reikalavimus. Jie liudija apie juos pasiekusį didį gėrį. Jie yra pilni entuziazmo ir ištikimi.“

Be paskirto įprasto tarnavimo savo bendruomenėje, nariai gali skirti laiko talkindami Bažnyčios gerovės ir humanitarinėje sistemose. Retkarčiais gali tekti skirti keletą valandų vietiniame konservų fabrike, kur gaminamas maistas remiamiems asmenims.

Nariai prisideda ir finansiškai taip gausiai, kad net stebina daugelį už Bažnyčios ribų. Be kas mėnesį teikiamos paramos vargšams, aktyvus narys Bažnyčiai aukoja dešimtąją savo metinių pajamų dalį.

Aktyvūs Bažnyčios nariai sekmadieniais paprastai tris valandas dalyvauja pamaldose, padalintose į tris susirinkimus. Pagrindinė pamaldų dalis trunka šiek tiek ilgiau nei valandą ir vadinama sakramento susirinkimu. Vyra ir moterys iš sakyklos sako iš anksto paskirtas kalbas, bendruomenė drauge gieda giesmes, meldžiasi, priima sakramentą – duoną ir vandenį, simbolizuojančius Jėzaus Kristaus apmokėjimą už žmonių nuodėmes. Likusį laiką vyksta sekmadieninė mokykla ir atskiros pamokos vyrams, moterims, jaunimui ir vaikams. Visi sekmadieniniai susirinkimai yra atviri visiems, nepriklausomai nuo to, ar jie yra Bažnyčios nariai ar ne.

Vidurinių mokyklų amžiaus moksleiviai dalyvauja seminarijoje – penkis kartus per savaitę vykstančiose pamokose, kur pagrindinis dėmesys skiriamas Raštų studijavimui. Priklausomai nuo to, kur gyvena jaunimas, jie gali susitikti pamokų metu, prieš pamokas arba po jų.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.