Tema

Moterys Bažnyčioje

 

Pastarųjų dienų šventųjų moterys semiasi jėgų ir įkvėpimo iš savo tapatybės: jos tiki esančios Dievo dukros, turinčios ypatingą gyvenimo tikslą, siekia puoselėti savyje dieviškas savybes – šventumą, išmintį ir dosnumą. Jos gerbia savo kūną ir protą, kaip šventas dovanas ir atmeta viską, kas juos žemina. Jos siekia išnaudoti savo potencialą ir sugebėjimą džiaugtis garbinant, mokantis, tarnaujant ir nuoširdžiai stengiantis gyventi į Kristų orientuotą gyvenimą. Jos tiki, kad, pagal Dievo planą, moterys ir vyrai patiria augimą, džiaugsmą ir pasitenkinimą būdami drauge, ne atskirai. Bendradarbiaudami ir dėdami unikalias pastangas, kiekvienas įneša nepakeičiamą indėlį šeimoje, Bažnyčioje ir visuomenėje.

Mormonų moterys yra Jėzaus Kristaus mokinės. Jos mano, kad yra be galo svarbu padėti gyvenantiems nepritekliuje ir rūpintis savo šeimomis, bendruomenėmis ir bendrijų interesais.

Visos mormonų moterys drauge sudaro Paramos bendriją,vieną didžiausių moterų paramos organizacijų pasaulyje. Paramos bendrija, turinti 5,5 milijono narių 170-yje šalių, yra galinga, visame pasaulyje žmonėms padedanti jėga. Ji buvo įkurta 1842 metais, kad padėtų įvairiuose žmonių gyvenimo sunkumuose – „padėti susiduriantiems su skurdu, savanaudiškumu, liūdesiu, apatija, neišmanymu, pasaulietiškumu, vidutinybe, baime, ribotumu ir vienatve“.

Pastarųjų dienų šventųjų moterys, kaip Kristaus mokinės, yra raginamos ugdyti tikėjimą ir santykius su Dievu, studijuoti Raštus ir doktriną, mokyti Evangelijos namie bei susirinkimuose ir dalyvauti visose gelbėjančiose Evangelijos apeigose. Nuo seno visi Bažnyčios nariai yra raginami siekti išsilavinimo visose srityse; tai dieviškas paliepimas, taip pat tai kelias link tarnavimo ir prasmingesnio gyvenimo.

Bažnyčios nariai vyrai ir moterys tarnauja Bažnyčioje ir atskirai, ir dirbdami drauge. Pagal Naujojo testamento laikais Kristaus nustatytą modelį, vyrai Bažnyčioje tarnauja kunigystės pareigose, leidžiančiose jiems dalyvauti atliekant religines apeigas arba ritualus bei dalyvauti valdant Bažnyčią. Mormonų moterys tarnauja misionierėmis ir mokytojomis, pirmininkauja kitose organizacijose vietiniu ir organizacijos lygiu, pataria ir padeda kitiems, ir tarnauja įvairiose kitose pareigose. Moterų, kaip pilnateisių dalyvių aptariant ir priimant sprendimus, dalyvavimas yra nepakeičiamas vadovų tarybose ir Bažnyčios susirinkimuose.

Svarbiausias moterų ir vyrų tarnavimas vyksta jų pačių šeimose. Mormonams vyrams ir moterims šeima, kaip pagrindinis visuomenės padalinys, yra Dievo vaikams skirto plano pagrindas. Bendras motinų ir tėvų pastangas jie laiko prioritetine gyvenimo dalimi ir pagalba kuriant ir ugdant stiprias, į Kristų orientuotas šeimas. Nepriklausomai nuo gyvenimo sąlygų, moterys Bažnyčioje stengiasi ugdyti ir stiprinti jas supančius žmones. Sutvirtindamos savo asmeninės, bendrijos ir pasaulinės šeimos saitus, moterys rodo pasišventimą Gelbėtojo mokymams ir Jo parodytam pavyzdžiui.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.