Pranešimas spaudai

Mormonų misionieriai sužeisti per sprogimą Belgijoje

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia pranešė, kad keturi Paryžiaus Prancūzijos misijoje tarnaujantys mormonai misionieriai buvo sunkiai sužeisti kovo 22 d. per sprogimą Briuselio oro uoste.

Trys misionieriai lydėjo seserį Fani Rašel Klain, misionierę, išvykstančią į paskyrimo vietą JAV, Ohajo valst.

Sesuo Klain laikinai tarnavo toje pačioje misijoje, laukdama ilgalaikės Jungtinių Valstijų vizos. Sprogimo metu ji jau buvo praėjusi pro oro uosto apsaugos punktą. Seseriai Klain buvo nustatytos nežymios traumos, ji taip pat buvo hospitalizuota.

Nukentėjusių misionierių šeimoms buvo pranešta apie įvykį. Tai yra jų vardai:

    Vyresnysis Ričardas Norbis (66 m.) iš Lehio, Jutos valst.;

    Sesuo Fani Rašel Klain (20 m.) iš Mentelimaro, Prancūzijos;

    Vyresnysis Džozefas Empis (20 m.) iš Santa Klaros, Jutos valst.;

    Vyresnysis Meisonas Velsas (19 m.) iš Sandžio, Jutos valst.
 

Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra, reaguodama į sprogdinimus, skubiai išleido tokį pareiškimą:

Kartu su likusiu pasauliu nubudę šį rytą išgirdome širdį slegiančias naujienas apie sprogdinimus Belgijoje. Mes meldžiamės dėl šeimų tų, kurie žuvo ar buvo sužeisti, tarp jų keturi sužeisti ir hospitalizuoti mūsų misionieriai. Taip pat meldžiamės dėl Belgijos ir Prancūzijos žmonių, kuriems toliau tenka išgyventi neseniai įvykusių teroristų išpuolių sukeltus nuniokojimus ir nežinomybę.

Bažnyčia, atsiliepdama į gausius žiniasklaidos prašymus, pateikia sprogimų Belgijoje paveiktų misionierių šeimų kovo 23 dieną išsakytus pareiškimus.

Velsų šeimos pareiškimas:

Esame dėkingi, kad mūsų sūnus, vyresnysis Meisonas Velsas, išgyveno per šį išpuolį ir jam yra suteikiama kvalifikuota medicininė pagalba. Trumpai kalbėjomės su juo, ir jis jaučiasi palaimintas, kad nepaisant to, jog buvo arti sprogimo vietos, nebuvo stipriau sužeistas. Jam buvo atlikta Achilo sausgyslės operacija, ir taip pat buvo gydomi nudegimai ir skeveldrų padarytos žaizdos. Visa šeima jaučiame tų, kuriuos pažįstame, ir tų, kurie šiandien pirmą kartą išgirdo Meisono vardą, maldų galią. Toliau melsimės ir linkėsime gero visiems, kuriuos paveikė ši tragedija.

– Čadas ir Kimberli Vels

Empių šeimos pareiškimas:

Mūsų šeimai tai buvo sunki diena, ir mūsų širdys užjaučia tuos, kurie buvo sužeisti arba žuvo per išpuolius Belgijoje. Esame dėkingi, kad mūsų sūnus, vyresnysis Džozefas Dresdenas Empis, yra gyvas ir gerai laikosi. Jam buvo suteiktas gydymas dėl antro laipsnio nudegimų rankose, veide ir galvoje, ir ką tik buvo atlikta skeveldros sukeltų sužalojimų kojose operacija. Mes susisiekėme su juo, ir jis jaučiasi dėkingas ir išlieka pakilios dvasios. Mes taip pat bendravome su jo misijos prezidentu. Esame dėkingi už tą meilės ir maldų iš viso pasaulio proveržį ir meldžiamės dėl visų, kuriuos paveikė ši tragedija. 

– Kurtas ir Ember Empiai

Norbių šeimos pareiškimas:

Ričardas Norbis, tarnaujantis misionieriumi Paryžiaus Prancūzijos misijoje, 2016 m. kovo 22 d., antradienį, buvo sužeistas per sprogimą Briuselio oro uoste. Jis patyrė kelias skeveldrų sukeltas žaizdas, antro laipsnio nudegimus galvoje ir kaklo srityje, o taip pat rimtą skeveldros sukeltą traumą apatinėje kojos dalyje. Po ilgos operacijos jis buvo įvestas į dirbtinę komą, tokioje būsenoje liks kelias artimiausias dienas, ir jo laukia ilgas gijimo procesas. Jo žmona Pamela Norbi išpuolio metu nebuvo oro uoste ir šiuo sunkiu metu rūpinasi savo vyru.

 Kaip šeima, mes norime išreikšti savo nuoširdų dėkingumą jį slaugančiam kompetentingam medikų personalui ir visiems, kurie išreiškė gerą valią ir meldėsi dėl jo. Norime išsakyti savo meilę Paryžiaus Prancūzijos misijos prezidentui Babinui, jo žmonai ir puikiems misionieriams. Meldžiamės už visus tuos, kuriuos paveikė ši baisi tragedija, ir visiems sužeistiems nekaltiems žmonėms linkime greito sveikimo. 

– Norbių šeima

Kovo 25 d. sesers Fani Rašel Klain tėvas Tjeris Klainas daugiau papasakojo apie jos būklę:

Fani laikosi gerai. Vakar jai buvo atlikta skeveldros pašalinimo iš kūno operacija, ir Fani dabar ilsisi. Taip pat ji patyrė antro laipsnio nudegimus rankose ir veide, ir jie yra gydomi. Susisiekiau su ligonine, bet negalėjau pasikalbėti su Fani, nes ji miegojo. Mane stipriai palietė tas rūpestis ir gerumas, kurį jai rodė kiti žmonės. Nekantrauju ją aplankyti šeštadienį ir su ja pabūti kelias dienas.

– Tjeris Klainas

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.