Pranešimas spaudai

Mokslininkai ir tikėjimų vadovai susirinko Lisabonoje aptarti religijos laisvės

Tarptautinė religijos laisvės gynimo asociacija surengė tarptautinę konferenciją

2023 m. vasario 7–8 d. Lisabonoje 85 politiniai vadovai, teisės ekspertai ir įvairių tikėjimo tradicijų atstovai iš visos Europos susirinko į tarptautinę konferenciją religijos ir saviraiškos laisvės tema. Renginį organizavo Tarptautinė religijos laisvės gynimo asociacija (International Association for the Defense of Religious Liberty, AIDLR), o jį surengė labdaros fondas „Calouste Gulbenkian“.

„Jei dialogas įmanomas, o jis turi būti įmanomas, šis tolerancijos lavinimas neišvengiamai turi vykti religijoje“, – įžanginėje konferencijos kalboje sakė Portugalijos Respublikos teisingumo ministrė, profesorė Catarina Sarmento e Castro. „Kitaip tariant, jei Hans‘as Küng‘as teisus ir nebus taikos tarp tautų, jei nebus taikos tarp religijų, nebus taikos tarp religijų, jei nebus dialogo tarp religijų. Tad būtina padaryti viską, kad šis dialogas būtų skatinamas“, – sakė ji.

Konferencijos sesijos buvo skirtos religijai ir saviraiškos laisvei, atsižvelgiant į žmogaus orumą, organizacijas ir šiuolaikinę visuomenę.

„Negalime manyti, kad saviraiškos laisvė reiškia teisę žeisti kitus žmones ar grupes“, – sakė Dr. Ganoune Diop‘as, Tarptautinės religijos laisvės asociacijos generalinis sekretorius ir Septintosios dienos adventistų bažnyčios Ryšių su visuomene ir religijos laisvės departamento direktorius. „Pagarbos kitų žmonių orumui moralinė dimensija turėtų būti neatsiejama nuo saviraiškos laisvės“, – pridūrė jis per antradienio popietinę sesiją.

Tarp dalyvių buvo keli Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai. Trečiadienio rytą Francesco Di Lillo kalbėjo tema „Religijos arba tikėjimo laisvė: vienybė įvairovėje“. „Religijos arba tikėjimo laisvė nėra privilegija kai kurioms religinėms grupėms, esančioms pakraščiuose, ar tik toms, kurios priklauso organizuotai ir nusistovėjusiai religijai. Tai brangi mūsų visų žmogiška teisė. Religijos arba tikėjimo laisvė yra kiekvieno asmens teisė“, – pažymėjo jis. Di Lillo vadovauja Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų biurui Briuselyje ir yra Europos religinės netolerancijos ir diskriminacijos platformos valdybos narys.

Toje pačioje sesijoje kalbėjo Joaquim‘as Jorge Oliveira Moreira, atstovaujantis Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Tarpreliginio dialogo darbo grupei Portugalijoje. „Politologas Samuel‘is Huntington‘as sakė, kad iš visų civilizacijas apibrėžiančių elementų „paprastai svarbiausias yra religija“. Taigi, nenuostabu, kad religiniai skirtumai yra daugelio pasaulyje vykstančių konfliktų priežastis. Tačiau sprendimas – leisti skirtumams klestėti, o ne juos užgniaužti“, – sakė buvęs Bažnyčios Septyniasdešimties narys krašte.

„Tyrimai rodo, kad religinių praktikų įvairovės saugojimas stipriai susijęs su didesnėmis pilietinėmis ir politinėmis laisvėmis, didesnėmis spaudos ir ekonominėmis laisvėmis, mažesniu ginkluotų konfliktų skaičiumi, geresne sveikata, aukštesniu pajamų lygiu, geresniu moterų išsilavinimu ir aukštesniu bendru žmonių išsivystymu. Trumpai tariant, religinis pliuralizmas duoda vietos gyvenimui“, – aiškino Moreira.

Dr. Ralf‘as Grünke, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Centrinio Europos krašto komunikacijos direktoriaus padėjėjas ir politologas, taip pat buvo tarp pakviestų dalyvių.

AIDLR yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, kurią 1946 m. įkūrė Septintosios dienos adventistas Dr. Jean‘as Nussbaum‘as. Ši asociacija yra nepartinė ir nekonfesinė. Pagrindinė jos būstinė yra Berne, oficialus jos biuras – Briuselyje.

Nuotrauka spausdinama gavus Tarptautinės religijos laisvės gynimo asociacijos (AIDLR) leidimą. Visos teisės saugomos.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.