Tema

Konferencija

Periodiškai rengiamas susirinkimas, kuriame tvarkomi Bažnyčios reikalai, patvirtinami paskirti pareigūnai ir mokomi bei raginami Bažnyčios nariai. Konferencijos gali vykti apylinkės, kuolo, regiono arba pasauliniu (visuotiniu) lygmeniu. Kasmet Bažnyčioje vyksta dvi visuotinės konferencijos, balandžio ir spalio mėnesiais. Jos yra skirtos visos Bažnyčios nariams, ir jas praveda Pirmoji Bažnyčios Prezidentūra.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.