Tema

Jaunimas Bažnyčioje

baznycios jaunimas

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia jaunimui yra parengusi išsamias programas, vykdomas Vaikinų ir Merginų organizacijose. 12–17 metų amžiaus jaunimas sekmadieniais renkasi religijos pamokų klasėse, o keletą kartų per mėnesį –socialinėse veiklose, tokiose kaip tarnavimo projektai, sportas, vasaros stovyklos ar šokiai. Savo organizacijose vaikinai ir merginos užima vadovaujančias pareigas, kuriose įgauna vadovavimo įgūdžių, tokių kaip tikslų nustatymas, grupių veiklų planavimas ir problemų sprendimas.

Vaikinų organizacija

Sulaukę 12 metu, berniukai įšventinami į diakonus Aarono kunigystėje. Sulaukę 14-os, jie pereina į mokytojo pareigybę, o sulaukę 16-os – į kunigo. Viena pagrindinių Vaikinų organizacijos programos vadovų užduočių – parengti jaunuolius prisiimti kunigystės atsakomybes ir išsiugdyti liudijimus apie Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją.

Vaikinai, turintys kunigystę, atsako už sakramento (Komunijos) paruošimą ir padalijimą Bažnyčios nariams sekmadieninių pamaldų metu, narių lankymą ir mokymą jų namuose ir paaukojimų vargšams surinkimą.

Vaikinų organizacija taip pat ruošia vaikinus šeimos, asmeninio ir visuomeninio gyvenimo įsipareigojimams per pasiekimų programą „Įvykdysiu savo pareigą Dievui“.Be to, Bažnyčia palaiko ir remia skautų programas Jungtinėse valstijose ir Kanadoje.

Merginų organizacija

Merginų organizacijos tikslas yra padėti paauglėms merginoms išsiugdyti liudijimus apie Jėzų Kristų ir įgauti sugebėjimų, padedančių pasiruošti savo, kaip Bažnyčios moterų ir naudingų visuomenės narių, vaidmenims.

Merginų organizacijos vadovės planuoja tokias sekmadienines pamokas, kurios moko merginas Evangelijos principų ir jų pritaikymo kasdieniame gyvenime.

Merginos dalyvauja pasiekimų programoje, vadinamoje „Merginų asmeninio tobulėjimo programa“, nustatydamos tikslus srityse tokių aštuonių vertybių: tikėjimas, dieviškoji prigimtis, asmeninė vertė, žinios, pasirinkimas ir atsakomybė, geri darbai, teisumas ir dora. Merginos taip pat gauna vertingų įgūdžių, siekia apdovanojimų vasaros stovyklų programoje.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.