Pranešimas spaudai

Istorinis Baltijos koordinacinės tarybos komunikacijos mokymo susitikimas

Ryšių su nariais ir draugais palaikymas

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios komunikacijos komandos iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos susitiko Rygoje planuoti, kaip palaikyti ryšį su visuomene ir vesti žmones pas Kristų.

Susipažinę su mūsų Bažnyčios nariais žmonės pamato, kad turime labai daug bendro. Mums rūpi mūsų šeimos ir bendruomenės. Norime mokytis ir tobulėti. Norime padėti ir tarnauti kitiems.

Baltics Conference 1
Baltics Conference 1
Estijos, Latvijos ir Lietuvos komunikacijos vadovės ir kunigijos vadovai planuoja, kaip palaikyti ryšį su savo šalių visuomenėmis ir kviesti žmones ateiti pas Kristų.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Bažnyčios Estijoje nacionalinės komunikacijos vadovė Karina Lindeman ir du Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios misionieriai iš Estijos apie Bažnyčią ir kai kuriuos mūsų įsitikinimus kalbėjosi su dokumentinį filmą rengusiu žurnalistu. Buvusi Lietuvos nacionalinės komunikacijos vadovė Skaistė Makslakhti-Tolstošejev papasakojo, kad dalyvavo radijo laidoje, kurioje papasakojo apie Bažnyčią ir mūsų įsitikinimus. Tos laidos pabaigoje vienas iš laidos vedėjų pareiškė: „Dabar matau, kad esate krikščionys“. Tai svarbūs būdai, padedantys žmonėms mus pažinti ir daugiau sužinoti apie Gelbėtoją.

Baltics Conference 2
Baltics Conference 2
Antti ir Skaistė Makslakhti-Tolstošejevai, Lietuva; Karina Lindeman, Estija; Anastasija Baida, Latvija; Aleksėjus Juras, Estija; Genadijus Motiejūnas, Lietuva2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Renginių organizavimas mūsų pastatuose – dar vienas būdas geriau pažinti kaimynus. Latvijos nacionalinės komunikacijos vadovė Rygoje Anastasija Baida pasakojo, kad jų bažnyčios pastate Rygoje beveik kiekvieną vakarą vyksta įvairūs renginiai. „Kai ateina į pamokas ar kitus renginius mūsų pastatuose, žmonės ima mus pažinti ir pamato, kad turime daug bendro su jais.“

Baltics Conference 3
Baltics Conference 3
Dovilė Žvalionienė, nacionalinės komunikacijos vadovė, Lietuva; prezidentas Rojus T. Hafas ir sesuo Džinė Haf, Baltijos misijos vadovai2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Dovilė Žvalionienė, nacionalinės komunikacijos vadovė Lietuvoje, pasakojo, kad keturis kartus per metus keturiuose Bažnyčios pastatuose Lietuvoje organizuojamas maisto bankas. Bažnyčios nariai taip pat savanoriauja maisto bankuose. Maisto bankams vadovaujantys asmenys puikiai įvertino juose tarnaujančių Bažnyčios misionierių darbą. Skaistė Makslakhti-Tolstošejev pasakojo: „Jie skambina ir klausia: „Ar jūsų galingieji galėtų mums padėti?“

Baltics Conference 4
Baltics Conference 4
Prezidentas ir sesuo Hafai; Antonas Ščerbininas, Latvija; Nikolajus Šostakas, Latvija; prezidentas Rihardas Fridbergas, Latvijos Rygos apygardos prezidentas2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Tai tik keli būdai, kuriais vietiniai nariai palaiko ryšius su visuomene, kad susirastų draugų ir vestų žmones pas Gelbėtoją.

Baltics Conference 5
Baltics Conference 5
Rygoje, Latvijoje, susitiko nacionalinės komunikacijos vadovės, jų padėjėjai ir kunigijos vadovai iš Baltijos misijos. Dalyviai (iš kairės į dešinę): Antonas Ščerbininas, Liepojos skyrius, Latvija; Skaistė ir Antti Makslakhti-Tolstošejevai, būsimieji Baltijos misijos vadovai; Anastasija Baida, nacionalinės komunikacijos vadovė, Latvija;2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.