Pranešimas spaudai

Europoje pradeda tarnauti nauji misijų vadovai

2023 m. liepos 1 d. 14 porų pradėjo trejų metų tarnavimą

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra į 14 misijų Europoje pašaukė naujus misijos prezidentus ir jų porininkes. Naujosios vadovų poros savo trejų metų tarnavimą pradėjo liepos 1 d. Toliau pateikiami jų vardai, paskyrimai ir trumpos biografijos.

New Mission Leaders 01
New Mission Leaders 01
2023 m. liepos 1 d. pradėjusių trejų metų tarnystę 134 misijų visame pasaulyje naujų misijų prezidentų ir jų porininkių vietos ir skaičius. Nuotraukų šaltinis - „Bažnyčios naujienos".2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Šiaurės Adrijos misija

New Mission Leaders 02
New Mission Leaders 02
Brian E. Cordray ir Angelika Cordray, Šiaurės Adrijos misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Brian E. Cordray, 51 m., ir Angelika Cordray, keturi vaikai, Frankfurto 2-oji apylinkė (anglų kalba) Vokietijos Frankfurto kuole: Šiaurės Adrijos misijoje pakeičia prezidentą Kevin C. Field ir seserį Dianą M. Field. Brolis Cordray yra sekmadieninės mokyklos mokytojas, buvęs kuolo prezidentas, aukštasis tarėjas, v,yskupas, patarėjas vyskupijoje, apylinkės misijos vadovas, seminarijos mokytojas, apeigininkas šventykloje ir misionierius Austrijos Vienos misijoje. Jis gimė Geitsvilyje, Teksaso valst., Allen L Cordray Jr. ir Catherine Elizabeth Cordray šeimoje.

Sesuo Cordray yra sekmadieninės mokyklos mokytoja ir buvusi kuolo Merginų organizacijos prezidentė, kuolo Pradinukų organizacijos prezidentė, kuolo Paramos bendrijos sekretorė, apylinkės Paramos bendrijos prezidentė, apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentė, apeigininkė šventykloje ir misionierė Vokietijos Hamburgo misijoje. Ji gimė Miunchene, Vokietijoje, Johann Friedrich Laur ir Gabriele Maria Laur šeimoje.

Bulgarijos / Centrinės Eurazijos misija

New Mission Leaders 03
New Mission Leaders 03
Michael Auras ir Johanna Auras, Bulgarijos / Centrinės Eurazijos misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Michael Auras, 48 m., ir Johanna Auras, šeši vaikai, Landshuto apylinkė Vokietijos Miuncheno kuole: Bulgarijos / Centrinės Eurazijos misijoje pakeičia prezidentą Samuel M. T. Koivisto ir seserį Anna-Maria Koivisto. Brolis Auras yra vyresniųjų kvorumo prezidentas ir buvęs kuolo prezidentas, patarėjas kuolo Vaikinų organizacijos prezidentūroje, skyriaus prezidentas, patarėjas skyriaus prezidentūroje, sekmadieninės mokyklos mokytojas, seminarijos mokytojas, apylinkės misijos vadovas, apeigininkas šventykloje ir JSV konferencijos sesijos direktorius. Jis gimė Erlangene, Vokietijoje, Peter Auras ir Elvira Auras šeimoje.

Johanna Auras yra apylinkės Merginų organizacijos prezidentė ir buvusi patarėja kuolo Merginų organizacijos prezidentūroje, apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentė, apylinkės Merginų organizacijos prezidentė, skyriaus Paramos bendrijos prezidentė, patarėja apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentūroje, patarėja apylinkės Merginų organizacijos prezidentūroje, patarėja skyriaus Paramos bendrijos prezidentūroje, veiklų vadovė Pradinukų organizacijoje, seminarijos mokytoja ir JSV konferencijos sesijos direktorė. Ji gimė Landshute, Vokietijoje, Friedrich Reisinger ir Angelika Reisinger šeimoje.

Alpių vokiečių kalbos misija

New Mission Leaders 04
New Mission Leaders 04
Martin W. Bates ir Donna Bates, Alpių vokiečių kalbos misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Martin W. Bates, 55 m., ir Donna Bates, aštuoni vaikai, Jeilio apylinkė Solt Leiko Bonevilio kuole: Alpių vokiečių kalbos misijoje pakeičia prezidentą Scott M. Naatjes ir seserį Jodi T. Naatjes. Brolis Bates yra mokytojas vyresniųjų kvorume, apylinkės misijos vadovas ir buvęs vyskupas, vyresniųjų kvorumo prezidentas, apylinkės Vaikinų organizacijos prezidentas, apylinkės sekmadieninės mokyklos prezidentas, sekmadieninės mokyklos mokytojas, mokytojas Pradinukų organizacijoje, skautų vadovas ir misionierius Vokietijos Frankfurto misijoje. Jis gimė Solt Leik Sityje Douglas Fetzer Bates ir Eva-Maria Winter Bates šeimoje.

Sesuo Bates yra mokytoja Paramos bendrijoje, apylinkės misionierė ir buvusi patarėja kuolo Merginų organizacijos prezidentūroje, apylinkės Merginų organizacijos prezidentė, apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentė, sekmadieninės mokyklos mokytoja, vienuolikmečių skaučių vadovė ir muzikos vadovė Pradinukų organizacijoje. Ji gimė Dalse, Oregono valst., Dallas George Graham ir Sharon Lynn Graham šeimoje.

Bulgarijos / Graikijos misija

New Mission Leaders 05
New Mission Leaders 05
David A. Nelson ir Emily Wood Nelson, Bulgarijos / Graikijos misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

David A. Nelson, 54 m., ir Emily Wood Nelson, keturi vaikai, Sleiterio kanjono 10-oji apylinkė Jutos Provo kuole: Bulgarijos / Graikijos misijoje pakeičia prezidentą Samuel M. T. Koivisto ir seserį Anna-Maria Koivisto. Brolis Nelsonas yra tarnavęs aukštuoju tarėju, kuolo Vaikinų organizacijos prezidentu, vyskupu, vyresniųjų kvorumo prezidentu, apylinkės sekmadieninės mokyklos prezidentu, apylinkės atsakinguoju sekretoriumi, skautų vadovu ir misionieriumi Graikijoje, Austrijos Vienos Rytų misijoje. Jis gimė Pokatele, Aidaho valst., Lowell Allen Nelson ir Rita Rae Evans Nelson šeimoje.

Sesuo Nelson yra buvusi patarėja apylinkės Paramos bendrijos prezidentūroje, patarėja apylinkės Merginų organizacijos prezidentūroje, patarėja apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentūroje, apylinkės Paramos bendrijos gailestingosios tarnystės koordinatorė, mokytoja Paramos bendrijoje, Veiklos dienų vadovė, mokytoja Pradinukų organizacijoje ir apylinkės misionierė. Ji gimė Solt Leik Sityje Walter Rex Wood ir Karen Edwards Wood šeimoje.

Prancūzijos Paryžiaus misija

New Mission Leaders 06
New Mission Leaders 06
Ryan R. Munns ir Heather A. Munns, Prancūzijos Paryžiaus misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ryan R. Munns, 49 m., ir Heather A. Munns, šeši vaikai, Narkusio apylinkė Sent Klaudo Floridos kuole: Prancūzijos Paryžiaus misijoje pakeičia prezidentą C. Michael Hansen ir seserį Jeanne Hansen. Brolis Munns yra patarėjas misijos prezidentūroje ir buvęs kuolo prezidentas, aukštasis tarėjas, patarėjas vyskupijoje, vyresniųjų kvorumo prezidentas, apylinkės Vaikinų organizacijos prezidentas ir misionierius Šveicarijos Ženevos misijoje. Jis gimė Vinter Parke, Floridoje, Ranier Farrell Munns ir April Jo Cassell Munns šeimoje.

Sesuo Munns yra patarėja apylinkės Merginų organizacijos prezidentūroje ir buvusi patarėja kuolo Pradinukų organizacijos prezidentūroje, patarėja apylinkės Paramos bendrijos prezidentūroje, patarėja apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentūroje, muzikos vadovė Pradinukų organizacijoje, mokytoja Pradinukų organizacijoje ir lopšelinukų vadovė. Ji gimė Prove, Jutos valst., Paul Flack Hintze ir Patricia Anne Porter Hintze šeimoje.

Vokietijos Frankfurto misija

New Mission Leaders 07
New Mission Leaders 07
Douglas P. Cropper ir Lynne G. Cropper, Vokietijos Frankfurto misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Douglas P. Cropper, 63 m., ir Lynne G. Cropper, keturi vaikai, River Bendo apylinkė Davenporto Ajovos kuole: Vokietijos Frankfurto misijoje pakeičia prezidentą Dan J. Hammon ir seserį Debbie J. Hammon. Brolis Cropper yra Evangelijos doktrinos mokytojas ir buvęs kuolo prezidentas, aukštasis tarėjas, kuolo atsakingasis sekretorius, vyskupas, patarėjas vyskupijoje, apylinkės Vaikinų organizacijos prezidentas ir misionierius Vokietijos Hamburgo misijoje. Jis gimė Solt Leik Sityje Paul Kent Cropper ir Deon E Cropper šeimoje.

Sesuo Cropper yra instituto mokytoja, apylinkės šventyklos ir giminės istorijos konsultantė ir buvusi apylinkės Merginų organizacijos prezidentė, apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentė, patarėja apylinkės Paramos bendrijos prezidentūroje, apylinkės Merginų organizacijos stovyklos vadovė, seminarijos mokytoja ir regiono viešųjų ryšių direktorė. Ji gimė Solt Leik Sityje Lloyd Alfred Gorton ir Mildred Joan Gorton šeimoje.

Vengrijos Budapešto misija

New Mission Leaders 08
New Mission Leaders 08
Chet J. Wall ir Kristy Wall, Vengrijos Budapešto misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Chet J. Wall, 46 m., ir Kristy Wall, keturi vaikai, Stoun Klifo apylinkė Jutos Sent Džordžo Boulder Ridžo kuole: Vengrijos Budapešto misijoje pakeičia prezidentą Justin C. Rucker ir seserį Lori Rucker. Brolis Wall yra buvęs patarėjas kuolo prezidentūroje, kuolo raštininkas, vyskupas, vyresniųjų kvorumo prezidentas, apylinkės Vaikinų organizacijos prezidentas, patarėjas apylinkės Vaikinų organizacijos prezidentūroje, konsultantas Vaikinų organizacijoje, sekmadieninės mokyklos mokytojas ir misionierius Vengrijos Budapešto misijoje. Jis gimė Maryje, Jutos valst., James Clair Wall ir Joan Clegg Wall šeimoje.

Sesuo Wall yra buvusi kuolo Pradinukų organizacijos prezidentė, apylinkės Merginų organizacijos prezidentė, apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentė, mokytoja Paramos bendrijoje ir skaučių vadovė. Ji gimė Portlande, Oregono valst., Ben Wayne Gardner ir Kathy Beeson Gardner šeimoje.

Lenkijos Varšuvos misija

New Mission Leaders 09
New Mission Leaders 09
Gregory D. Roney ir Christine Roney, Lenkijos Varšuvos misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Gregory D. Roney, 48 m., ir Christine Roney, keturi vaikai, Tal Siderso apylinkė Virdžinijos Geinsvilio kuole: Lenkijos Varšuvos misijoje pakeičia prezidentą David L. Chandler ir seserį Stacy A. Chandler. Brolis Roney yra buvęs patarėjas kuolo prezidentūroje, kuolo jaunimo konferencijos vadovas, vyskupas, skyriaus prezidentas, vyresniųjų kvorumo prezidentas, apylinkės Vaikinų organizacijos prezidentas, seminarijos mokytojas ir misionierius Lenkijos Varšuvos misijoje. Tėvai Arden Ensis Roney ir Carolyn Bethers Roney jį užaugino Niuport Biče, Kalifornijos valst.

Sesuo Roney yra konsultantė Merginų organizacijoje ir buvusi kuolo jaunimo konferencijos pirmininkė, apylinkės Merginų organizacijos stovyklos vadovės padėjėja, mokytoja Paramos bendrijoje, Evangelijos principų mokytoja, sekmadieninės mokyklos mokytoja, mokytoja Pradinukų organizacijoje, lopšelinukų vadovė, apylinkės muzikos vadovė ir veiklos dienų vadovė. Tėvai Jon Sivert Holmgren ir Mickey Burden Holmgren ją užaugino Mišen Vjeche, Kalifornijos valst.

Rumunijos Bukarešto misija (nauja)

New Mission Leaders 10
New Mission Leaders 10
Geoffrey R. Fowler ir Roseanna C. Fowler, Rumunijos Bukarešto misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Geoffrey R. Fowler, 47 m., ir Roseanna C. Fowler, penki vaikai, Ouklio 1-oji apylinkė Antiochijos Kalifornijos kuole: naujojoje Rumunijos Bukarešto misijoje. Brolis Fowler yra patarėjas kuolo prezidentūroje ir buvęs aukštasis tarėjas, vyskupas, patarėjas vyskupijoje, skautų vadovas ir misionierius Rumunijos Bukarešto misijoje. Jis gimė Sietle, Vašingtono valst., Dennis Lee Fowler ir Kathryn Ann Fowler šeimoje.

Sesuo Fowler yra patarėja apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentūroje, apeigininkė šventykloje ir buvusi apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentė, patarėja apylinkės Merginų organizacijos prezidentūroje, pianistė Pradinukų organizacijoje, veiklos dienų vadovė ir seminarijos mokytoja. Ji gimė Harbor Sityje, Kalifornijos valst., William Robert Croasdale Sr. ir Woglinde Christine Croasdale šeimoje.

Ispanijos Barselonos misija

New Mission Leaders 11
New Mission Leaders 11
Frank Heckmann ir Maria Heckmann, Ispanijos Barselonos misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Frank Heckmann, 64 m., ir Maria Heckmann, septyni vaikai, Heidelbergo 2-oji apylinkė (ispanų kalba) Vokietijos Heidelbergo kuole: Ispanijos Barselonos misijoje pakeičia prezidentą Juan Pablo Villar ir seserį Carola Villar. Brolis Heckmann yra patarėjas misijos prezidentūroje ir buvęs aukštasis tarėjas, viešųjų ryšių direktorius, patarėjas kuolo Vaikinų organizacijos prezidentūroje, skyriaus prezidentas, patarėjas vyskupijoje, apylinkės misijos vadovas, instituto mokytojas, seminarijos mokytojas, apeigininkas šventykloje ir misionierius Šveicarijos Ciuricho misijoje. Jis gimė Heidelberge, Vokietijoje, Heinrich Friedrich Heckmann ir Ruth Heckmann šeimoje.

Sesuo Heckmann yra apylinkės Paramos bendrijos prezidentė ir buvusi patarėja kuolo Pradinukų organizacijos prezidentūroje, viešųjų reikalų specialistė, instituto mokytoja, seminarijos mokytoja, apylinkės misionierė, apeigininkė šventykloje ir misionierė Ispanijos Barselonos misijoje. Ji gimė Kadise, Ispanijoje, Francisco Marin Miranda ir Cristobalina Aragon Sanchez šeimoje.

Baltijos misija

New Mission Leaders 12
New Mission Leaders 12
Antti Makslahti-Tolstosheev ir Skaistė Makslahti-Tolstosheev, Baltijos misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Antti Makslahti–Tolstosheev, 46 m., ir Skaistė Makslahti–Tolstosheev, trys vaikai, Šiaulių skyrius, Lietuvos Vilniaus apygarda: Baltijos misijoje pakeičia prezidentą Roy B. Huff ir seserį Jeanna Hayward Huff. Brolis Makslahti–Tolstosheev yra patarėjas apygardos prezidentūroje, skyriaus prezidentas, šventyklos ir giminės istorijos konsultantas ir buvęs apygardos vienišų suaugusiųjų patarėjas, patarėjas skyriaus prezidentūroje, skyriaus raštininkas ir misionierius Rusijos Maskvos misijoje. Jis gimė Sankt Peterburge, Rusijoje, Jurijaus ir Irinos šeimoje.

Sesuo Makslahti–Tolstosheev yra viešųjų ryšių direktorė, skyriaus Paramos bendrijos prezidentė ir buvusi seminarijos mokytoja, skyriaus Merginų organizacijos prezidentė ir skyriaus Pradinukų organizacijos prezidentė. Ji gimė Šiauliuose, Lietuvoje, Virginijaus ir Irenos šeimoje.

Žaliojo Kyšulio Prajos misija

New Mission Leaders 13
New Mission Leaders 13
Scott R. Labrum ir Mindi Labrum, Žaliojo Kyšulio Prajos misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Scott R. Labrum, 56 m., ir Mindi Labrum, keturi vaikai, Kasl Deilio 3–ioji apylinkė Jutos Kasl Deilio kuole: Žaliojo Kyšulio Prajos misijoje pakeičia prezidentą David J. Wunderli ir seserį Diane Wunderli. Brolis Labrum yra buvęs patarėjas kuolo prezidentūroje, kuolo atsakingasis sekretorius, kuolo Vaikinų organizacijos prezidentas, vyskupas, patarėjas vyskupijoje, skautų vadovas, apylinkės misijos vadovas ir misionierius Brazilijos Brazilijos misijoje. Jis gimė Maryje, Jutos valst., Ross Nichols Labrum ir Linda Edmunds Labrum šeimoje.

Sesuo Mindi Labrum yra konsultantė Merginų organizacijoje, „Jaunimo stiprybės vardan“ atstovė ir buvusi kuolo Merginų organizacijos stovyklos vadovė, apylinkės Merginų organizacijos prezidentė, patarėja apylinkės Merginų organizacijos prezidentūroje, patarėja apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentūroje, Evangelijos doktrinos mokytoja ir apylinkės misionierė. Ji gimė Greindžeryje, Jutos valst., Ted R Anderson ir Shirley Ann Anderson šeimoje.

Suomijos Helsinkio misija

New Mission Leaders 14
New Mission Leaders 14
Juha Lehtinen ir Ulla Lehtinen, Suomijos Helsinkio misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Juha Lehtinen, 68 m., ir Ulla Lehtinen, keturi vaikai, Helsinkio 2-oji apylinkė Suomijos Helsinkio kuole: Suomijos Helsinkio misijoje pakeičia prezidentą Ville Kervinen ir seserį Leena Kervinen. Brolis Lehtinen yra patarėjas misijos prezidentūroje ir buvęs patarėjas kuolo prezidentūroje, kuolo Vaikinų organizacijos prezidentas, vyskupas, patarėjas vyskupijoje, aukštųjų kunigų grupės vadovas, Bažnyčios tarnystės misionierių specialistas ir misionierius Suomijos Helsinkio misijoje. Jis gimė Imatroje, Suomijoje, Esko Mauno Lehtinen ir Kirsti Marjatta Lehtinen šeimoje.

Sesuo Lehtinen yra patarėja apylinkės Paramos bendrijos prezidentūroje, apylinkės metraštininkė ir buvusi patarėja kuolo Pradinukų organizacijos prezidentūroje, apylinkės Paramos bendrijos prezidentė, patarėja apylinkės Merginų organizacijos prezidentūroje, Bažnyčios tarnystės misionierių specialistė ir Evangelijos doktrinos mokytoja. Ji gimė Turku mieste, Suomijoje, Heikki Uusitalo ir Liisa Uusitalo šeimoje.

Švedijos Stokholmo misija

New Mission Leaders 15
New Mission Leaders 15
J. Gregory Lake ir Lisa Saunders Lake, Švedijos Stokholmo misijos vadovai.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

J. Gregory Lake, 61 m., ir Lisa Saunders Lake, keturi vaikai, Konsteleišn apylinkė Arizonos Gilberto Vakarų Hailando kuole: Švedijos Stokholmo misijoje pakeičia prezidentą Robert L. Davis ir seserį Tiffany L. Davis. Brolis ir sesuo Leik yra buvę vyresnio amžiaus misionieriai Švedijos Stokholmo misijoje. Jis yra buvęs vyskupas, JVS apylinkės vyskupas, patarėjas vyskupijoje, aukštasis tarėjas, apylinkės Vaikinų organizacijos prezidentas, apylinkės misijos vadovas, sekmadieninės mokyklos mokytojas, instituto mokytojas, apeigininkas šventykloje ir misionierius Švedijos Stokholmo misijoje. Jis gimė Solt Leik Sityje Jack Smith Lake ir Marie Barlow Lake šeimoje.

Sesuo Leik yra patarėja apylinkės Paramos bendrijos prezidentūroje ir buvusi patarėja kuolo Merginų organizacijos prezidentūroje, patarėja kuolo Pradinukų organizacijos prezidentūroje, apylinkės Merginų organizacijos prezidentė, apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentė, patarėja apylinkės Paramos bendrijos prezidentūroje, patarėja apylinkės Merginų organizacijos prezidentūroje, patarėja apylinkės Pradinukų organizacijos prezidentūroje, konsultantė Merginų organizacijoje, skaučių vadovė ir apeigininkė šventykloje. Ji gimė Logane, Jutos valst., Reed W. Saunders ir Barbara Cook Saunders šeimoje.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.