Naujienos

Džiugus tarnavimas vietoje iškilmių

Paramos bendrija vienija vyresnes nei 18 metų merginas ir moteris; jos tikslas padėti visoms Bažnyčios moterims ir tiems, kuriems reikia pagalbos, tenkinant jų buitinius ir dvasinius poreikius.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Paramos bendrija yra viena didžiausių moterų organizacijų pasaulyje. Šiuo metu visame pasaulyje jos narėmis yra daugiau kaip 5,5 milijono moterų ir merginų iš 170 šalių. Kiekvienais metais jos mini 1842 m. kovo 17 dieną įkurtos bendrijos gimtadienį.

Šiemet Paramos bendrijai priklausančios Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios narės Vilniuje gimtadienį šventė kitaip. Iškilmingam susirinkimui numatytą kovo 30 dieną jos nutarė paskirti tarnavimui – suteikti pagalbą nepritekliuje gyvenantiems Bažnyčios nariams ir parengti dovanėles visiems, susirinksiantiems Velykų sekmadienį. Šeimoms, kurios susiduria su finansiniais sunkumais, prieš Velykas buvo surinkti ir supakuoti maisto paketai. Tą dieną į Paramos bendrijos šventę buvo pakviesti vaikai iš Pradinukų organizacijos (ši organizacija rūpinasi Bažnyčią lankančių vaikų poreikiais). Kai seserys Vilniaus bendruomenės maldos namuose baigė komplektuoti maisto paketus, kartu su vaikais karpė, piešė ir klijavo kurdamos šventinius rankų darbo atvirukus. Kadangi Velykos neįsivaizduojamos be margučių, moterys virė ir drauge su vaikais įvairiais būdais dažė kiaušinius.

Maisto paketai buvo išvežioti stokojančioms šeimoms, o Velykų sekmadienį į pamaldas Bažnyčioje atėjusiems žmonėms vaikai dovanojo margučius ir pačių pagamintus atvirukus.

Nuoširdus noras padėti ir nudžiuginti kitus suvienijo ir suteikė daug džiaugsmo ne tik susirinkusioms moterims, bet ir vaikams. Mormoniškoje tarnavimo dvasioje vykęs Paramos bendrijos gimtadienio minėjimas atspindėjo devizą, kuriuo, įkuriant šią bendriją, buvo pasirinkta eilutė iš Pirmojo laiško Korintiečiams: „Meilė niekada nesibaigia“ (1 Kor 13:8).

 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.