Tema

Dešimtinė

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai praktikuoja biblinius dešimtinės principus aukodami Bažnyčiai 10 procentų savo pajamų.

Dešimtinė yra žinoma nuo Senojo Testamento laikų. Pavyzdžiui, Pradžios 14:17–20 rašoma, kad Abraomas mokėjo dešimtinę Melchizedekui. Šiais laikais dešimtinės pinigai naudojami įvairiems tikslams, tokiems kaip humanitarinė pagalba, maldos namų ir šventyklų statybos. Dešimtinės pinigai taip pat apmoka Bažnyčios veikimo išlaidas ir padeda finansuoti misionierių, švietimo ir genealogijos programas.

Pastarųjų dienų šventieji dešimtinę atiduoda vietiniams vadovams. Šie vietiniai vadovai pinigus persiunčia Bažnyčios Vyriausiajai valdybai Solt Leik Sityje, Jutos valst., kur komitetas nustato konkrečius lėšų panaudojimo būdus. Šią tarybą sudaro Pirmoji Prezidentūra, Dvylikos Apaštalų Kvorumas ir Pirmininkaujanti vyskupija.

Kaip ir kitų tikėjimų nariai, pastarųjų dienų šventieji tiki, kad dešimtinės mokėjimas rodo dėkingumą Dievui, atneša ir dvasinius, ir laikinuosius palaiminimus.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.