Tema

Dešimtinės naudojimas

Kaip Jėzaus Kristaus Bažnyčia naudoja dešimtines ir paaukojimus

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia teturi vieną tikslą – visus žmones kviesti ateiti pas Kristų. Bažnyčia nėra finansinė ar pelno siekianti institucija; turimus išteklius ji naudoja savo dieviškai paskirtai misijai vykdyti. Bažnyčia yra jos narių suaukotų dešimtinių ir dosnių paaukojimų prievaizdas, praktikuojantis tuos pačius principus, kurių moko savo narius – vengti skolų, gyventi pagal turimą biudžetą ir ruoštis ateičiai.

Bažnyčios Pirmosios Prezidentūros pareiškimas

„Rimtai žiūrime į pareigą rūpintis iš narių gautomis dešimtinėmis ir paaukojimais. Didžioji dalis šių lėšų iš karto panaudojama augančios Bažnyčios poreikiams tenkinti, įskaitant susirinkimų namų ir šventyklų statymą, švietimo programas, humanitarinį bei misionierišką darbą visame pasaulyje. Daugelį metų, per išmintingą finansų valdymą ir norint apdairiai sukaupti rezervą ateičiai, dalis lėšų yra metodiškai atidedama. Tai yra teisingas doktrininis ir finansinis principas, kurį Gelbėtojas mokė palyginime apie talentus, ir kurio laikosi tiek Bažnyčia, tiek ir jos nariai. Visos Bažnyčios lėšos egzistuoja tik Bažnyčios dieviškai paskirtos misijos palaikymui, ir niekam kitam. […]

 

Bažnyčia laikosi visų galiojančių įstatymų, reglamentuojančių mūsų paaukojimus, investicijas, mokesčius ir rezervus. Mes ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame su pareigūnais, atsakydami į jiems iškylančius klausimus.“

Šventų Viešpaties lėšų panaudojimas

Bažnyčia yra įsipareigojusi padėti vargšams ir beturčiams. „Latter-day Saint Charities“ yra pasaulinė programa, kuri pirmiausia stengiasi padėti ne pastarųjų dienų šventiesiems. Esant poreikiui ir kitoms ekstremalioms situacijoms paramą teikiame bendradarbiaudami su daugybe tokių pasaulinių organizacijų, kaip Raudonasis Kryžius. Prezidentas Raselas M. Nelsonas neseniai kalbėjo apie kai kurias tokias iniciatyvas. Ir visa tai tėra maža dalis to, ką Bažnyčia išleidžia rūpinimuisi stokojančiais. Naujausios kasmetinės ataskaitos duomenimis Bažnyčia nuo 1985 m., kuomet joje buvo įkurtas humanitarinis padalinys, yra skyrusi daugiau nei 2.2 milijardų JAV dolerių 197 šalyse. Be to, per Bažnyčios gerovės programą virš 30 000 mūsų tikėjimo kongregacijų vadovai reguliariai padeda vyrams, moterims ir vaikams maisto, apgyvendinimo ir kitais laikinųjų poreikių klausimais – tai papildomi milijardai dolerių paramos.

Bažnyčia stato šventyklas ir per giminės istoriją sujungia šeimas. Bažnyčia ypač daug dėmesio skiria skirtingų kartų giminių sujungimo doktrininiam principui. 217-oje paskelbtų ar veikiančių šventyklų vyksta dvasinis darbas, palaikomas mūsų tikėjimo nepelno siekiančios giminės istorijos organizacijos „FamilySearch“, kuri, be to, visiems nemokamai siūlo savo genealoginius išteklius.

Savo narius Bažnyčia aprūpina garbinimo ir susirinkimų vietomis. Bažnyčia privalo finansuoti visų savo 30 500 kongregacijų infrastruktūrą, švietimo ir veiklų programas. Susirinkimų namai taip pat pasitarnauja bendruomenės švietimui, giminės istorijos tyrinėjimui ir reaguojant į ekstremalias situacijas.

Bažnyčia išlaiko pasaulinę misionierių programą. Šiuo metu daugiau nei 65 000 pastarųjų dienų šventųjų misionierių visame pasaulyje skelbia gerąją Jėzaus Kristaus naujieną – tam, be šių misionierių asmeninių ir šeimos paaukojimų, reikia didelės finansinės paramos iš pačios Bažnyčios. Maždaug 400 mūsų tikėjimo misijose yra misijos namų, butų, biurų ir automobilių – visa tai finansuoja Bažnyčia.

Bažnyčia investuoja į švietimą. Bažnyčia tiki, kad tiek pasaulietinis, tiek ir dvasinis mokslas yra amžini, tad į švietimą ji investuoja didelius finansinius išteklius. Bažnyčios seminarijų ir institutų programoje religinį mokymą kasdien gauna apie 400 000 vidurinių mokyklų mokinių ir apie 300 000 universitetų studentų kasmet. Bažnyčia visame pasaulyje rūpinasi aukštojo mokslo prieinamumu per savo plačiąją „Pathway Connect“ programą, kuri ribotų galimybių ar išteklių turintiems asmenims nutiesia kelią į universitetinio laipsnio įgijimą. Be to, Bažnyčia valdo kelis universitetus ir vieną verslo kolegiją, kuriuose iš viso mokosi 93 000 studentų.

„Taip, bažnyčia taupo ir investuoja turimus perteklinius centus – teigiama Deseret News redakcijos išvadose, – tačiau ji taip pat padeda ženkliai sumažinti studentų skolas, šelpia vargšus nepaisydama jų biografijos bei finansuoja vieną stambiausių nevyriausybinių gerovės programų visoje šalyje. O svarbiausia, kad visa tai ji daro nekraudama turto savo vadovams“.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios narių suaukotos šventos lėšos rodo jų tikėjimą, pasišventimą ir paklusnumą Biblijoje minimam dešimtinės įstatymui ir troškimą statyti Kristaus Bažnyčią laikantis dviejų didžiausių įsakymų – mylėti Dievą ir artimą.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.