Pranešimas spaudai

Bažnyčios nariai skatinami padėti pabėgėliams

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai yra skatinami teikti pagalbą pabėgėliams visame pasaulyje. Pirmoji Prezidentūra, aukščiausia Bažnyčios vadovybė, 2015 m. spalio 27 d. išsiuntė Bažnyčios vadovams laišką, pasirašytą Prezidento Tomo S. Monsono ir jo patarėjų prezidento Henrio B. Airingo ir prezidento Dyterio F. Uchtdorfo.

Laiškas turi būti perskaitytas sakramento susirinkimuose, tai yra Bažnyčios vietiniuose sekmadieniniuose garbinimo susirinkimuose, visame pasaulyje.

Laiške rašoma: „Didžiai susirūpinę ir užjausdami stebime sunkią padėtį milijonų žmonių visame pasaulyje, kurie turėjo bėgti iš savo namų gelbėdamiesi nuo civilinių konfliktų ir kitų negandų.“

Laiške aiškinama, jog „dėl dosnių mūsų narių paaukojimų Bažnyčia teikia pagalbą emigrantams ir pabėgėliams kai kuriose šalyse“.

Pastarųjų dienų šventieji jau ilgiau nei dešimtmetį teikia pagalbą Artimuosiuose Rytuose siųsdami šimtus tūkstančių antklodžių, drabužius, pirmosios medicininės pagalbos priemones, maistą ir kitus išteklius pabėgėliams Jordane, Libane, Turkijoje ir Sirijoje.

Atsiliepdama į neseniai kilusią emigrantų krizę Europoje Bažnyčia rugsėjo mėnesį priėmė papildomą įsipareigojimą skirti 5 milijonus JAV dolerių padėti šeimoms, kurios turėjo palikti namus.

Toliau laiške rašoma: „Nariai gali aukoti į Bažnyčios Humanitarinės pagalbos fondą, nurodytą Dešimtinės ir kitų atnašų lapelyje. Taip pat kviečiame Bažnyčios padalinius, šeimas ir narius dalyvauti vietiniuose pagalbos pabėgėliams projektuose, kur tai įmanoma.“

Laiškas baigiasi žodžiais „Telaimina jus Viešpats, kai pagal Kristaus pavyzdį tarnaujate patekusiems į bėdą“.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.