Tema

Bažnyčios universitetai ir koledžai

Brigamo Jango universitetas, Brigamo Jango universiteto Havajų filialas, Brigamo Jango universiteto Aidaho filialas ir PDŠ Verslo koledžas yra skirti teikti aukščiausią pasaulietinį išsilavinimą, sutvirtintą Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios idealais ir religijos principais. 

Visi studentai, lankantys šias mokyklas, taip pat ir išpažįstantys kitus tikėjimus, pasirašo garbės kodeksą, sutikdami laikytis aukščiausių garbės, doros, aukštos moralės bei pagarbos kitiems standartų. Šie standartai tai švari kalba, reguliarus lankymasis bažnyčioje, susilaikymas nuo nesantuokinių lytinių santykių, alkoholinių gėrimų nevartojimas ir nerūkymas.


Brigamo Jango universitetas

Interneto svetainė: www.byu.edu
Vieta: Provo, Jutos valst.
Įkūrimo metai: 1875
2011 m. priimtų studentų skaičius: maždaug 29 000
Dabartinis prezidentas: Kevin J Worthen


Brigamo Jango universiteto Havajų filialas.

Pagal studentų skaičių, tenkantį vienam gyventojui, tai didžiausias tautiniu požiūriu studentų miestelis Valstijose; jame gyvena studentai iš daugiau nei 74 šalių.
Interneto svetainė: www.byuh.edu
Vieta: Laie, Havajai
Įkūrimo metai: 1955
2011 m. priimtų studentų skaičius: maždaug 2 800
Dabartinis prezidentas: Dr. John Sears Tanner


Brigamo Jango universiteto Aidaho filialas

Buvęs Riks koledžas, BYU Aidaho filialas 2000 metais tapo ketverių metų studijas teikiančiu universitetu.
Interneto svetainė: www.byui.edu
Vieta: Reksburgas, Aidaho valst.
Įkūrimo metai: 1888
2016 m. priimtų studentų skaičius: maždaug 16 000

BJU Aidaho filialo „Pathway academic start“ programa, padedanti Bažnyčios nariams siekti išsilavinimo
Interneto svetainė: pathway.lds.org
Statistika 2016 m. duomenimis:
   Nuotolinio mokymo vietos veikia: 45 šalyse, taip pat ir Lietuvoje (Vilniuje).
   Įsteigta nuotolinio mokymo vietų: 386.
   Studijuoja: 10 333 studentai.
   Talkininkauja: 1 895 misionieriai.
   Iš viso programoje dalyvavo: 45 328 studentai

Dabartinis prezidentas: Dr. Clark G. Gilbert


PDŠ Verslo koledžas

Jis siūlo vienerių ir dvejų metų profesinio mokymo programas.
Interneto svetainė: www.ldsbc.edu
Vieta: Solt Leik Sitis, Jutos valst.
Įkūrimo metai: 1886
2011 m. priimtų studentų skaičius: 2 000
Dabartinis prezidentas: J. Larry Richards

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.