Tema

Aukštoji taryba

12-kos vyrų, pašauktų prižiūrėti Bažnyčios darbą kuole, grupė. Šie aukštieji tarėjai dirba vadovaudamiesi kuolo prezidento nurodymais, padeda apmokyti ir prižiūrėti kuolo personalą ir programas. Aukštoji taryba taip pat renkasi į disciplinarinę tarybą tais atvejais, jei asmens padaryta sunki nuodėmė gali paveikti jo narystę Bažnyčioje.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.