Sitestest01.jpg
Pranešimas spaudai

Atsakomybė už šventas vietas ir istorinius dokumentus bei jų nuosavybės teisė perduota Jėzaus Kristaus Bažnyčiai

Buvo įsigyta Kertlando šventykla, istoriniai pastatai Navū mieste ir Biblijos Džozefo Smito vertimo rankraščiai

Bendras Kristaus Bendrijos ir Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios pareiškimas buvo paskelbtas antradienį, 2024 m. kovo 5 d. Anglų kalba išleistas tinklalapis Frequently Asked Questions and Appendix.

Šiandien, 2024 m. kovo 5 d., antradienį, atsakomybė už Kertlando šventyklą, kelis istorinius pastatus Navū mieste, įvairius rankraščius ir istorinius daiktus bei jų nuosavybės teisė už sutartą sumą Kristaus Bendrijos buvo perduota Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai. Mus sieja bendras interesas bei pagarba šiems istoriniams daiktams ir vietoms ir esame pasiryžę išsaugoti juos ateities kartoms.

Prie šios ypatingos sutarties atvedę pokalbiai prasidėjo 2021 m. birželį. Kristaus Bendrijos prezidentas Stivenas M. Vyzis sakė: „Šie turto mainai yra reikšmingi mūsų bažnyčiai. Padidėjusios lėšos Kristaus Bendrijai suteiks daugiau galimybių siekti mūsų misijos tikslų visame pasaulyje, įskaitant toliau įgyvendinamus dieviškai numatytus mūsų šventyklos Independense, Misūrio valst., tikslus.“

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas sakė: „Esame labai pagerbti galėdami prisiimti atsakomybę už šias šventas vietas, dokumentus ir istorinius daiktus. Dėkojame draugams iš Kristaus Bendrijos už puikią šių istorinių brangenybių priežiūrą ir bendradarbiavimą jas išsaugant iki šio laiko. Esame įsipareigoję daryti tą patį.“

Kertlando šventykla liks istoriniu pastatu. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia planuoja 2024 m. kovo 25 d. ją vėl atidaryti viešoms nemokamoms ekskursijoms. Taip pat nuo 2024 m. kovo 25 d. viešoms nemokamoms ekskursijoms ištisus metus Navū mieste bus vėl atidaryta Smitų šeimos sodyba, Didysis namas ir Raudonų plytų krautuvė. Daugiau detalių apie susitarimą, perduotą turtą ir kitus į sutartį įtrauktus dalykus bus pranešta vėliau.

Šis istorinis religinių objektų perdavimas pabrėžia mūsų ilgalaikes pastangas išsaugoti religinį ir kultūrinį paveldą ir puoselėti atitinkamas augimo ir tarnavimo pasauliui galimybes.

Kristaus Bendrija yra tarptautinė tikėjimo bendrija, pasišventusi nuoširdžių ryšių su kitais ir su Dievu puoselėjimui. Ji stengiasi atkurti Kristaus ramybę Žemėje ir pasisako prieš neteisingas sistemas, kurios menkina žmogaus vertę. Kristaus Bendrija patvirtina kiekvieno žmogaus tikrąją vertę ir suteikia vietą, kur galima jaustis savam, būti mylimam ir vertinamam, augti dvasiškai ir rasti paskirtį, galinčią pakeisti gyvenimus ir bendruomenes.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia, pasaulinė tikėjimo organizacija, moko, kad mūsų Tėvas danguje ir Jo Sūnus Jėzus Kristus mūsų laikais vėl pašaukė dabar gyvenantį pranašą ir atkūrė kunigystės įgaliojimą ir sandoras, kad laimintų šeimas ir pavienius asmenis džiaugsmu. Jos nariai stengiasi gyventi pagal Jėzaus Kristaus evangeliją ir ja dalytis, rūpintis vargstančiais ir sujungti šeimas amžinybei. Jie brangina Mormono Knygą ir Bibliją kaip šventraščius.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.