Naujienos

Artėjant Kalėdų metui, prasideda iniciatyva „Apšviesk pasaulį“

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia savo kasmetinę iniciatyvą pradėjo šių metų tema „Apšviesk pasaulį su meile“.

„Jėzus Kristus yra pasaulio šviesa, – sakė vienas iš šios tarptautinės iniciatyvos organizatorių, visuotinis Septyniasdešimties įgaliotinis vyresnysis Markas B. Nešas. – Sekantys Juo gyvena su šviesa, džiaugsmu ir viltimi, net ir tamsiais laikais (Jono 8:12). Šį Kalėdų metą, prisimindami Jo gimimą, prisiminkime ir Jo pavyzdingą gyvenimą ir tai, ko Jis mus išmokė.“

Iniciatyva „Apšviesk pasaulį“ šiais metais pradedama filmuku „Apšviesk pasaulį su meile“, kviečiančiu tapti didingiausios kada nors papasakotos istorijos dalimi, darant nežymius ir paprastus gerumo darbus.

Iniciatyvos puslapyje rasite kasdienio tarnavimo kalendorių su tarnavimo patarimais. Jis prasideda dosnųjį antradienį, lapkričio 30 d., ir tęsiasi iki Kalėdų.

Filmukas „Kūdikėlis Kristus“, pirmą kartą pristatytas 2019 m., vėl bus rodomas kaip daugiametė pastanga padėti žmonėms visame pasaulyje per šias šventes susitelkti į Gelbėtoją.

Šis 18 minučių trukmės pasakojimas apie Kristaus gimimą ryškiai ir išsamiai parodo šventus įvykius, aprašytus Biblijoje, Mato ir Luko evangelijose. Filmukas padeda kartu su Juozapu ir Marija keliauti iš Nazareto į Betliejų, pamatyti pagarbų Judėjos lygumų piemenų susižavėjimą ir pajusti išminčių, klūpinčių prieš Pasaulio Šviesą – Gelbėtoją Jėzų Kristų, džiaugsmą.

#ApšvieskPasaulį, tai visame pasaulyje Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios rengiamas tarnavimo projektas. Nuo 2016 m. #ApšvieskPasaulį išaugo į pasaulinę iniciatyvą, kurioje per Kalėdas dalyvauja milijonai. Daugiau informacijos rasite svetainėje

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.