Tema

Šeimos namų vakaras

 

Bažnyčios vadovų 1915 metais įsteigta šeimos namų vakaro programa skatina tėvus pastarųjų dienų šventuosius kurti ir stiprinti šeimos ryšius. Šiandien „šeimos namų vakarai“ yra rengiami kiekvienos savaitės pirmadienio vakarą.

  • Įprastas šeimos namų vakaras prasideda ir baigiasi malda, o jo metu dažniausiai būna giedama, skaitomi Raštai, pravedama trumpa religinė ar praktinė pamoka, užkandžiaujama. Vietoje pamokos šeima gali dalyvauti tarnavimo projekte ar kartu vykti į veiklą. Šeimos namų vakarų tikslas – įtraukti visus šeimos narius.
  • Bažnyčia teikia medžiagą, pamokų santrumpas ir pasiūlymus šeimos namų vakarams pravesti, padėdama skirtingų tikėjimų šeimoms drauge įgyvendinti šią savaitinę veiklą.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.