Tema

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

MORMONNEWSROOM.ORG (Atnaujinta 2012.02.01)

MORMONNEWSROOM.ORG tai Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios („Bažnyčios“) svetainė žiniasklaidai.

Jūsų asmeninės informacijos saugumas yra svarbus Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai ir jai priklausantiems juridiniams subjektams, (šiose taisyklėse apibendrintai vadinamiems „Bažnyčia“, „mes“ ir panašiais terminais). Ši privatumo politika tai visuotinis pareiškimas, nusakantis, kaip mes renkame, naudojame ir apdorojame jūsų pateiktą informaciją mūsų svetainėse ir interneto programose (toliau „svetainėse“). Rinkdami, naudodami ir atskleisdami asmeninę informaciją mes stengiamės laikytis šalių, kuriose yra renkama tokia informacija, įstatymų. Ši privatumo politika taikoma šioje svetainėje, kuri priklauso ir yra valdoma Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Prezidento korporacijos, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmininkaujančiojo Vyskupo korporacijos arba FamilySearch International (kaip pažymėta pirmajame svetainės puslapyje).

Subektai, susiję su Bažnyčia, atskirais klausimais, kurie yra jų jurisdikcijoje, gali taikyti unikalias privatumo politikos nuostatas tam, kad būtų atsižvelgta į vietinių įstatymų reikalavimus. Kai reikės laikytis konkrečios nuostatos, mes apie ją perspėsime papildomai.

Daugelyje mūsų svetainių galite lankytis nepateikdami jokios asmeninės informacijos. Prašydami pateikti asmeninę informaciją, mes laikomės šių informacijos rinkimo, naudojimo, teikimo, perdavimo ir saugojimo privatumo principų.

Privatumo užtikrinimas

1. Informacijos rinkimas. Kai, kurdami PDŠ paskyrą (LDS Account) tiesiogiai ar naudodamiesi FamilySearch svetaine, registruojatės vienoje mūsų svetainių ir pildote asmeninio profilio informaciją arba darote panašius veiksmus, mes iš jūsų arba narystės įrašų (jei tokie egzistuoja) gauname šią informaciją, įskaitant, jūsų vardą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, nuotrauką, kontaktų arba anketos duomenis bei bažnyčios padalinio informaciją ir kt.

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią, jums lankantis vienoje iš mūsų svetainių, perduoda jūsų interneto įrenginys ar naršyklė, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą.

2. Asmeninės informacijos naudojimas. Jūsų pateikta informacija gali būti naudojama norint: a) susisiekti su jumis, b) atlikti jūsų prašymus, c) prašyti jus pateikti savanoriškus atsiliepimus apie svetainių medžiagą arba d) padėti mums atlikti savo misiją.

Jūsų asmeninę informaciją taip pat galime panaudoti savo vidiniams tikslams, tokiems kaip auditas, duomenų analizė, sistemos klaidų taisymas ir tyrimai.

Be to, jūsų asmeninę ir jūsų naudojamos naršyklės perduodamą informaciją (žr. žemiau esantį 10 skyrių), mes galime panaudoti norėdami nustatyti svetainėms kenkiančius vartotojus arba tam, kad vartotojų patirtį galėtume pritaikyti svetainių tobulinimui.    

Jeigu jūsų pateikta informacija, be aukščiau nurodytų tikslų, bus naudojama bet kokiems kitiems tikslams, mes prieš tai jums pranešime ir, jei tai juridiškai privaloma, gausime jūsų sutikimą.

Kartkartėmis mes galime pranešti jums apie galimybę pradėti naudotis naujomis funkcijomis arba jų atsisakyti.

3. Informacijos apie narystę Bažnyčioje naudojimas. Jei esate Bažnyčios narys, pagrindinė jūsų narystės informacija (pavyzdžiui, vardas, adresas ir telefono numeris) ir kita papildomai pateikta informacija (pavyzdžiui, el. pašto adresas, nuotrauka ir kita) gali būti rodoma jūsų apylinkės, skyriaus arba apygardos Bažnyčios nariams vidiniams jos poreikiams, gavus išankstinį jūsų sutikimą, jei tai juridiškai yra privaloma. Dalis jūsų informacijos su apribojimais gali būti matoma mūsų interneto svetainėse, tarp jų LDS.org. Jūs galite atsisakyti teikti informaciją arba apriboti papildomą informaciją kiekvienoje svetainėje pakeisdami savo profilio nustatymus.

Be to, informacija apie jūsų narystę, įskaitant jūsų asmeninę kontaktinę informaciją, gali būti perduota Bažnyčios vadovams Bažnyčios vidaus tikslams įgyvendinti.

4. Medžiagos pateikimas. Kai kuriose mūsų svetainėse, tam skirtose vietose, jūs galite pateikti savo medžiagą ir komentarus. Dalis jūsų pateiktos informacijos yra privati ir nematoma kitiems (pavyzdžiui, asmeniniai interneto užrašai, dienoraštis ir panašios funkcijos). Tačiau kita pateikta medžiaga gali būti viešai prieinamas ir matomas (pavyzdžiui, pateikti liudijimai arba komentarai atskirose svetainių srityse).

Tais atvejais, kai jūsų pateikiama medžiaga bus viešai prieinama arba perduodama trečiosioms šalims, jums kuriant atskirą profilį (pavyzdžiui, mormon.org arba familysearch.org svetainėse) arba įkeliant medžiagą (pavyzdžiui, įkeliant vaizdo įrašus arba genealoginę informaciją) paprašysime jūsų duoti tam aiškų sutikimą. Siūlome būti atsargius teikiant medžiagą, skirtą viešai peržiūrai, ir vengti talpinti informaciją, galinčią padaryti žalą ar sužaloti arba galinčią sukelti pavojų padaryti žalą arba sužalojimus.

Visa jūsų pateikta medžiaga bus talpinama mūsų, partnerių arba trečiųjų šalių sistemose (kaip apibrėžta 7A skyriuje žemiau). Nors jūsų pateiktai medžiagai nuo neteisėtos paskyros, paviešinimo ar pakeitimo (kaip apibrėžta 8 skyriuje žemiau) apsaugoti yra naudojamos pramoninės priemonės, mes negalime garantuoti visiško privatumo, o kai kuriais atvejais galime nuspręsti arba būti juridiškai įpareigoti atskleisti šią informaciją trečiosioms šalims, kaip apibrėžta 7 šių taisyklių skyriuje.

Nors nesame įpareigoti stebėti jūsų pateikiamą medžiagą, mes pasiliekame teisę daryti tai savo pačių sprendimu. Mes taip pat pasiliekame teisę blokuoti arba pašalinti bet kokią medžiagą, kuri, mūsų manymu, yra netinkama, nešvanki, nepadori, gašli, nešvarus arba smurtinio, užgauliojančio, šmeižiančio, juodinančio, žalingo, neteisėto, grasinančio ar kitaip nepriimtino pobūdžio, nepriklausomai nuo to, ar jis skirta privačiam ar viešam naudojimui. Kadangi netikriname visų duomenų, pateikiamų visuose svetainių skyriuose, mes negalime garantuoti, kad galėsime imtis apsaugos priemonių jums pranešus apie asmenis, patyrusius žalą ar įžeidimus arba apie tuos, kuriems gręsia pavojus patirti žalą ar įžeidimus.

Kai mums taps žinoma apie medžiagą, kurią manome esant įžeidžiančią arba galinčią pažeisti jūsų asmeninės arba konfidencialios informacijos privatumą arba kito asmens privatumą, mes padarysime viską, ką galime, blokuodami arba pašalindami tokią medžiagą.  

5. Saugojimas. Surinkta asmeninė informacija ir pateikta medžiaga yra saugoma tiek laiko, kiek reikia jos rinkimo tikslui įgyvendinti o po to tai yra ištrinama iš mūsų duomenų bazių, išskyrus ribotą istorinę profilių informaciją, bendrus genealoginius įrašus ir narystės informaciją, saugomus kaip pastovius Bažnyčios genealoginius įrašus ir istoriją.

6. Prieinamumas. Mes stengiamės užtikrinti asmeninių duomenų tikslumą ir tikimės, jog jūs rūpinatės, kad jūsų pateikiama asmeninė informacija būtų pilna ir tiksli. Jūs galite tikrinti, taisyti arba šalinti savo asmeninę informaciją per savo profilį konkrečiose svetainėse arba naudodamiesi PDŠ paskyra (LDS Account) ten, kur tai yra įmanoma.

Jei esate Bažnyčios narys, kai kurie jūsų duomenys būti atnaujinti tik padarius pakeitimus jūsų Bažnyčios narystės įrašuose. Tokius pakeitimus galima padaryti kreipiantis dėl jų į savo Bažnyčios padalinio raštininką. Jei, bandant pakeisti arba atnaujinti asmeninę informaciją, iškyla sunkumų, galite kreiptis el. paštu į DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Gavę jūsų el. pašto laišką, padarysime viską, ką galime, kad pateiktume jums atsakymą per 30 dienų. Jei negalėsime jums atsakyti per 30 dienų arba nesuteiksime jums prieigos prie prašomos informacijos, mes paaiškinsime, kodėl taip atsitiko.

7. Informacijos perdavimas ir atskleidimas. Jūsų asmeninę informaciją laikome konfidencialia ir neparduodame jos kitiems. Mes nesidaliname jūsų asmenine informacija su kitais, išskyrus šiuos atvejus (arba kitais atvejais, apie kuriuos jus informuosime ir gausime jūsų išankstinį sutikimą):

A. Trečiosios šalys, paslaugų teikėjai. Mes galime suteikti asmeninę informaciją trečiosioms šalims, leisdami naudotis ja vidaus tikslams mūsų vardu (pavyzdžiui, tokiems kaip mokėjimų apdorojimas, aptarnavimas, apsauga, duomenų analizė, talpinimas ir taip toliau). Tokiais atvejais paslaugų teikėjai bus teisiškai įpareigoti apsaugoti asmeninę informaciją nuo nepageidaujamo panaudojimo (įskaitant rinkodaros tikslus) arba nuo jų perdavimo, kaip nurodo ši Privatumo politika ir pramonės standartai.

B. Bažnyčios organizacijos Mes galime perduoti asmeninę informaciją bet kokiai Bažnyčios organizacijai Bažnyčios iškeltiems tikslams įgyvendinti. Perduodami duomenis iš Europos Sąjungos, tarp Bažnyčios organizacijų laikomės standartinių susitarimų, atitinkančių Europos Sąjungos reikalavimus. Kai informacija mums perduodama internetu, mes laikome, kad asmuo, perduodantis informaciją, duoda sutikimą tą informaciją apdoroti ir, jei tai yra būtina, persiųsti ją į Jungtines Amerikos Valstijas tam tikslui, dėl kurio ji buvo perduodama.

C. Teisiniai reikalavimai. Mes galime prieiti prie jūsų asmeninės informacijos, įrašų, dienoraščio užrašų, interneto pokalbių, asmeninių užrašų, medžiagos ir kitos bet kurioje mūsų svetainėje pateiktos medžiagos, jei esame visiškai įsitikinę, kad to reikalauja teismo ar kitos juridinės ar administracinės institucijos nutartis arba teisiniai aktai. Mes taip pat galime atskleisti jūsų asmeninę ar kitą informaciją, jei esame visiškai įsitikinę, kad tai yra tikslinga arba būtina kitų susitarimų pažeidimų prevencijai; apsisaugoti nuo atsakomybės; bandant apsaugoti teises, nuosavybę ir svetainės, bet kurio asmens ar visuomenės saugumą; palaikant ir saugant sklandų mūsų teikiamų paslaugų bei infrastruktūros veikimą; apsaugant save ir mūsų teikiamas paslaugas nuo apgavikiško, įžeidžiančio ar neteisėto panaudojimo; nagrinėjimams ir apsisaugojimui nuo trečiųjų šalių keliamų kaltinimų arba pretenzijų; arba talkinant teisėsaugos institucijoms.

8. Informacijos apsauga. Mes imamės techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume mūsų gaunamą asmeninę jūsų informaciją nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, nesankcionuoto pakeitimo ir užtikrintume jos konfidencialumą. Reguliariai peržiūrime saugumo procedūras ir svarstome galimybes taikyti naujas tinkamas saugumo technologijas ir metodus. Šifruodami duomenis, perduodamus prisijungimo puslapiuose, mes taikome šiuolaikines duomenų šifravimo technologijas. Tačiau, kadangi negalime visiškai garantuoti šių šifravimo technologijų saugumo, prašome jūsų būti atsargius pateikiant asmeninę informaciją internetu.

9. Trečiųjų šalių duomenys . Tais atvejais, kai leidžia įstatymas, jūs galite pateikti kitų (vadinamųjų trečiųjų asmenų) asmeninius duomenis, įskaitant kontaktinę informaciją, leisdami mums susisiekti su tais asmenimis, pristatyti užsakymą į namus ar kitaip įvykdyti jūsų prašymą. Gauta informacija bus naudojama tik jūsų prašymui atlikti. Prieš perduodami informaciją apie kitą žmogų, visų pirma turite gauti aiškų to žmogaus sutikimą, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas.

Jeigu jūs ar kas nors kitas pateikė mums jūsų kontaktinę informaciją ir jūs pageidaujate, kad ateityje mes nemėgintume su jumis susisiekti, prašome pasinaudoti išsiregistravimo arba paslaugų atsisakymo procedūromis, pateiktomis konkrečioje svetainėje, naujienlaiškyje, el. pašto laiške ir kitur.

10. Pasyvus informacijos rinkimas: sekimo technologijos, slapukai ir nematomi GIF paveikslėliai. Jums užėjus į vieną iš mūsų svetainių, mūsų serveriai arba sistemos gali rinkti informaciją, perduodamą jūsų naršyklės bet kuriuo jūsų prisijungimo prie svetainės metu. Tokia informacija gali apimti duomenis apie naršyklės tipą, operacinę sistemą, kalbos nustatymus, apie svetainę, kurioje lankėtės prieš užeidami į mūsų svetainę, kiekvieno užklausimo datą, laiką ir informaciją, kurios ieškote mūsų svetainėje, ir kitokius.

Rinkdami informaciją, mes taip pat naudojame slapukus ir tuščius GIF paveikslėlius. A slapukas – tai nedidelis duomenų failas, kuris duomenų saugojimui skirtą informaciją perduoda į jūsų kompiuterio kietąjį diską arba į jūsų interneto naršyklę. Kai sugrįžtate į mūsų svetaines, slapukas veikia kaip etiketė, kurios pagalba mūsų svetainės atpažįsta jūsų interneto naršyklę.  A tuščias GIF paveikslėlis (taip pat žinomas, kaip interneto švyturys) naudojamas kartu su slapukais padeda mums suprasti, ką lankytojai veikia mūsų svetainėse. Tuščias GIF – tai permatomas paveikslėlis, patalpintas svetainėje. Tuščių GIF paveikslėlių naudojimas mums suteikia galimybę stebėti jūsų veiksmus atvėrus svetainę ir palengvina mums žinomų naršyklių veiksmų stebėjimą ir registravimą. Pavyzdžiui, tuščių GIF paveikslėlių pagalba mes galime sekti mūsų interneto svetainėje atverčiamų puslapių nuoseklumą ir stebėti lankytojų srautus ir svetainių lankomumą.

Ši informacija yra renkama tam, kad galėtume geriau suprasti, kaip jūs naudojatės svetainėmis, ką jose veikiate, ir padėtų pagerinti jūsų patirtį. Mes taip pat galime dalintis šia informacija su savo darbuotojais, rangovais, paslaugų teikėjais ir kitais susijusiais subjektais, kaip nurodyta 7 skyriuje.

Savo interneto naršyklės nustatymuose galite padaryti pakeitimus, kurie sustabdys slapukų priėmimą arba, jums lankantis svetainėse, perspės jus apie slapukus. Tačiau, jei nepriimate slapukų, negalėsite naudotis kai kuriais mūsų svetainių skyriais ir funkcijomis.

11. Politikos laikymasis ir klausimai, susiję su asmeninės informacijos apsauga. Vienas mūsų darbuotojas yra atsakingas už šios duomenų apsaugos politikos laikymąsi ir gali atsakyti į klausimus apie duomenų saugumą. Šis pareigūnas taip pat padeda jos laikytis Bažnyčios darbuotojams. Klausimus apie duomenų saugumo politiką arba apie mūsų apdorojamos asmeninės informacijos apsaugą galima siųsti el. paštu, faksu arba paštu:

El. paštas:     DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Faksas:         1-801-240-1187
Addreas:       Data Privacy Office.
                       50 E. North Temple St.
                       Salt Lake City, UT 84150-0018

12. Duomenų apie vaikus apsauga. Daugelyje savo svetainių mes sąmoningai nerenkame informacijos apie vaikus iki 13 metų. Tos mūsų svetainės, kurios renka informaciją apie vaikus, tai daro tik iš anksto gavę aiškų vaiko tėvų arba globėjų sutikimą, laikantis tai apsprendžiančių įstatymų. Mes primygtinai rekomenduojame, kad jaunesni nei 18 metų amžiaus nepilnamečiai, prieš bet kam pateikdami bet kokią asmeninę informaciją internetu, gautų tėvų sutikimą, o tėvus skatiname mokyti savo vaikus saugaus interneto naudojimo principų.

13. Trečiųjų šalių nuorodos. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių privatumo praktikas ar bet kokios trečiosios šalies svetainės medžiagą. Savo pačių saugumui turėtumėte susipažinti su kitų svetainių politika ir įsitikinti, kad jos tikrai atitinka jūsų privatumo lūkesčius.

14. Būsimi Privatumo politikos pakeitimai. Reguliariai peržiūrime šią Privatumo politiką ir galime ją keisti, pildyti ar panaikinti kai kurias jos dalis. Jei mes pakeisime Privatumo politiką taip, kad tai turės įtakos jūsų asmeninės informacijos naudojimui mūsų sistemoje, apie tai jums pranešime čia arba žinute pagrindiniame svetainės puslapyje. Mes taip pat atnaujinsime revizijos datą Privatumo politikos puslapio apačioje. Patariame jums kartkartėmis lankytis Privatumo politikos puslapyje ir susipažinti su visais pasikeitimais.

Įsigaliojimo data

Ši privatumo politikos versija pradėjo galioti nuo 2012 m. vasario 1 d.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.