Naujienos

Vyskupas Kosé nuoširdžiai pasakoja apie Bažnyčios gerovės ir humanitarinės pagalbos darbą

Pirmininkaujantis vyskupas sako pagrindinę kalbą Čapmano universiteto simpoziume

„Mūsų įsitikinimu, nei vienas asmuo tikrai negali skelbtis mylįs Dievą tuo pačiu nepadėdamas Dievo vaikams ir nepakylėdamas jų, tiek dvasiškai guosdamas, tiek tenkindamas jų materialinius poreikius“, – sakė Vyskupas Žeraldas Kosé, pirmininkaujantis Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vyskupas. Vyskupas Kosé vakar vakare, 2018 m. vasario 20 d., kalbėjo religiniame simpoziume Čapmano universitete, Orandže, Kalifornijoje.

 

„Mūsų gyvenimo materialinis ir dvasinis aspektai iš esmės yra susipynę“, – sakė Vyskupas Kosé daugiau nei 800 universiteto administracijos, fakultetų ir bendruomenės narių bei kitų tikėjimų vadovams, susirinkusiems Pietų Kalifornijos universiteto miestelyje netoli Los Andželo, išdėstydamas principus, kuriais remiasi Bažnyčios gerovės programa.

Jis paaiškino: „Būtent šitas principas plačiai atsispindėjo paties Gelbėtojo gyvenime. Nors didesnę savo laiko dalį Jis skyrė mokymui – kaip rodo Jo galingi pamokslai ir palyginimai – Biblijos istorijose taip pat gausu pavyzdžių apie tai, kaip Jis maitino minias ir gydė ligonius.“

Vyskupas Kosé auditorijai pasakė, kad mormonai ir kiti krikščionys skatinami asmeniškai aukotis dėl savo pasišventimo Jėzui Kristui, o tarnavimo veiksmai laimina tiek davėją, tiek ir gavėją.

Jis pridūrė: „Būtent šis fenomenas – iš tarnavimo kylanti abipusė nauda tiek davėjui, tiek ir gavėjui – skatina mus kaip Bažnyčią ne tik teikti paramą aukojant pinigus ir išteklius, bet ir kurti progas tarnauti bei asmeniškai bendrauti.“

„Savęs išlaikymas nuo pat Bažnyčios įsteigimo visada buvo jos gerovės programos pagrindinis principas“, – sakė Vyskupas Kosé.

Jis sakė, kad rūpinimasis vargšais ir stokojančiais tapo viena iš Bažnyčios misijų, kai jai vadovavo Prezidentas Tomas S. Monsonas. „Iki paskutinių jo gyvenimo metų [Prezidentą Monsoną] „laisvalaikiu“ galima buvo matyti lankantis ligoninėse, slaugymo įstaigose ir senelių namuose, kad pakylėtų ir pradžiugintų. Jis suprato, kad nepaisant to, kiek daug pamokslų yra pasakęs iš sakyklos, svarbesnis būtų pamokslas, kurio jis mokė rodydamas visu savo gyvenimu.“

Vyskupas Kosé, atsakingas už Bažnyčios materialinius reikalus, įskaitant gerovės ir humanitarines programas, sakė, kad visuotinės pastangos rūpintis vargšais ir stokojančiais taip pat apima ir partnerius bei bendruomenės narius iš kitų tikėjimų.

„Tada, kai bendradarbiaujame vieni su kitais, petys į petį tarnaujame, mes esame vieni kitų pakylėjami ir todėl savo humanitariniame darbe kiek įmanoma stengiamės remtis savanoriška tarnyste“, – sakė jis.

Mormonų vadovas paminėjo JustServe.org svetainę, kurią sukūrė Bažnyčia ir kurią gali naudoti bendruomenė skelbdama progas tarnauti.

Bažnyčia taip pat giriama pasaulyje dėl savo narių programos „Mormon Helping Hands“ (liet. Mormonų pagalbos rankos), pagal kurią dešimtys tūkstančių jos savanorių ryškiais geltonais marškinėliais praeitą rudenį skubėjo į pagalbą po to, kai uraganas Harvis užklupo Hjustoną, Teksase, kada uraganai Irma ir Marija sukrėtė Karibų salas, o Irma nusiaubė Floridą.

„Tai, kas nutiko Hjustone, įrodo principą, kad Bažnyčios gerovės programa iš esmės nėra didelė programa, kuriai vadovaujama iš Jutos. Dažniau tai nedidelės grupės arba vieno asmens įkvėpimas ir iniciatyva veikti remiantis pagrindinėmis savęs išlaikymo ir rūpinimosi savo artimu vertybėmis“, – sakė Vyskupas Kosé. „Ištiesdami pagalbos ranką ir pakylėdami kitus tie savanoriai buvo patys pakylėti.“

Renginį organizavo Chapman's Fish Interfaith Center ir Pastarųjų dienų šventųjų studentų asociacija, kurią pristatė John A. Widtsoe Foundation

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.