Vadovo biografija

Vyresnysis Ulisis Soaresas

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariu Vyresnysis Ulisis Soaresas buvo palaikytas 2018 m. kovo 31 d. Nuo 2005 m. balandžio 2 d. jis tarnavo Septyniasdešimčių visuotiniu įgaliotiniu ir 2013 m. sausio 6 d. buvo paskirtas Septyniasdešimčių prezidentūros nariu. Prieš tai jis tarnavo patarėju Pietryčių Afrikos krašto prezidentūroje, Brazilijos krašto prezidentu ir patarėju Pietų Brazilijos krašto prezidentūroje.

1985 m. vyresnysis Soaresas San Paulo popiežiškojo katalikų universiteto ekonomikos mokslų fakultete įgijo apskaitos ir ekonomikos bakalauro laipsnį, o vėliau – verslo administravimo magistro laipsnį. Brazilijoje jis dirbo tarptautinių korporacijų apskaitininku ir auditoriumi bei fizinių reikalų direktoriumi Bažnyčios krašto biure San Paule. Prieš pašaukiamas visuotiniu įgaliotiniu jis vykdė ypatingą Bažnyčios pirmininkaujančiosios vyskupijos pavedimą Solt Leik Sityje.

Vyresnysis Soaresas tarnavo įvairiuose Bažnyčios pašaukimuose: buvo nuolatiniu misionieriumi Brazilijos Rio de Žaneiro misijoje, vyresniųjų kvorumo prezidentu, vyskupo patarėju, aukštuoju tarėju, atsakinguoju kuolo sekretoriumi, krašto gerovės prižiūrėtoju, kuolo prezidentu ir nuo 2000 iki 2003 m. – Portugalijos Porto misijos prezidentu

Ulisis Soaresas gimė San Paule (Brazilija) 1958 m. spalio 2 d. 1982 m. spalį jis susituokė su Rozana Fernandes. Juodu turi tris vaikus ir tris vaikaičius.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.